Witold Kwaśnicki

Prof. Witold Kwaśnicki pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  (jest kierownikiem Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii, od 2017 roku jest dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych, WPAiE UWr).  Jego zainteresowania badawcze to ekonomia ewolucyjna, procesy innowacyjne, teoria wzrostu gospodarczego, historia myśli ekonomicznej. Stale współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami ekonomicznymi (np. Centrum im. Adama Smitha, Towarzystwem Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), zwłaszcza ceni sobie współpracę ze stowarzyszeniami, w których wiodącą rolę odgrywają ludzie młodzi (np. Instytut Misesa i Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego).
Jest inżynierem i ekonomistą z wykształcenia oraz liberałem i ‘wolnorynkowcem’ z przekonania.  Autor ponad stu artykułów i trzech książek (Knowledge, Innovation, and Economy. An Evolutionary Exploration, Historia myśli liberalnej. Wolność, własność, odpowiedzialność. Zasady ekonomii rynkowej).


Neoliberalizm – wszelkie zło tego świata?

Neoliberalizm – wszelkie zło tego świata?

Witold Kwaśnicki
Zmierzch ekonomii wolnej od sądów wartościujących?

Zmierzch ekonomii wolnej od sądów wartościujących?

Witold Kwaśnicki
Spontaniczny porządek a polityka

Spontaniczny porządek a polityka

Witold Kwaśnicki
Myślenie à la Menger i à la Walras

Myślenie à la Menger i à la Walras

Witold Kwaśnicki
Carl Menger i analiza ekonomiczna bez matematyki

Carl Menger i analiza ekonomiczna bez matematyki

Witold Kwaśnicki
Twórcy rewolucji marginalistycznej nie używali terminu 'użyteczność krańcowa'

Twórcy rewolucji marginalistycznej nie używali terminu „użyteczność krańcowa”

Witold Kwaśnicki
Robert Mundell – nie tylko „ojciec euro”

Robert Mundell – nie tylko „ojciec euro”

Witold Kwaśnicki
Goodhart i Pradhan mogą nie mieć racji

Goodhart i Pradhan mogą nie mieć racji

Witold Kwaśnicki
Rapsodia optymizmu

Rapsodia optymizmu

Witold Kwaśnicki
Innowacje – koło zamachowe rozwoju cywilizacyjnego

Innowacje – koło zamachowe rozwoju cywilizacyjnego

Witold Kwaśnicki