Witold Kwaśnicki

Prof. Witold Kwaśnicki pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  (jest kierownikiem Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii, od 2017 roku jest dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych, WPAiE UWr).  Jego zainteresowania badawcze to ekonomia ewolucyjna, procesy innowacyjne, teoria wzrostu gospodarczego, historia myśli ekonomicznej. Stale współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami ekonomicznymi (np. Centrum im. Adama Smitha, Towarzystwem Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), zwłaszcza ceni sobie współpracę ze stowarzyszeniami, w których wiodącą rolę odgrywają ludzie młodzi (np. Instytut Misesa i Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego).
Jest inżynierem i ekonomistą z wykształcenia oraz liberałem i ‘wolnorynkowcem’ z przekonania.  Autor ponad stu artykułów i trzech książek (Knowledge, Innovation, and Economy. An Evolutionary Exploration, Historia myśli liberalnej. Wolność, własność, odpowiedzialność. Zasady ekonomii rynkowej).


Spontaniczny porządek a polityka

Spontaniczny porządek a polityka

Myślenie à la Menger i à la Walras

Myślenie à la Menger i à la Walras

Carl Menger i analiza ekonomiczna bez matematyki

Carl Menger i analiza ekonomiczna bez matematyki

Twórcy rewolucji marginalistycznej nie używali terminu 'użyteczność krańcowa'

Twórcy rewolucji marginalistycznej nie używali terminu „użyteczność krańcowa”

Robert Mundell – nie tylko „ojciec euro”

Robert Mundell – nie tylko „ojciec euro”

Goodhart i Pradhan mogą nie mieć racji

Goodhart i Pradhan mogą nie mieć racji

Rapsodia optymizmu

Rapsodia optymizmu

Innowacje – koło zamachowe rozwoju cywilizacyjnego

Innowacje – koło zamachowe rozwoju cywilizacyjnego

O podejściu ewolucyjnym w naukach społecznych

O podejściu ewolucyjnym w naukach społecznych

Ocieplenie klimatu, degradacja środowiska? Rynek jest odpowiedzią!

Ocieplenie klimatu, degradacja środowiska? Rynek jest odpowiedzią!