Witold Kwaśnicki

Prof. Witold Kwaśnicki (1952-2022) pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  (był kierownikiem Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii). Jego zainteresowania badawcze obejmowały ekonomię ewolucyjną, procesy innowacyjne, teorię wzrostu gospodarczego oraz historię myśli ekonomicznej. Współpracował z kilkoma stowarzyszeniami ekonomicznymi (np. Centrum im. Adama Smitha, Towarzystwem Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), zwłaszcza cenił sobie współpracę ze stowarzyszeniami, w których wiodącą rolę odgrywają ludzie młodzi (np. Instytut Misesa i Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego).
Był inżynierem i ekonomistą z wykształcenia oraz liberałem i ‘wolnorynkowcem’ z przekonania.  Autor ponad stu artykułów i trzech książek (Knowledge, Innovation, and Economy. An Evolutionary Exploration, Historia myśli liberalnej. Wolność, własność, odpowiedzialność. Zasady ekonomii rynkowej).


Zawracanie biegu rzeki deską – czy to możliwe?

Zawracanie biegu rzeki deską – czy to możliwe?

Witold Kwaśnicki
Rozwojowy Nobel z ekonomii w 2019 roku

Rozwojowy Nobel z ekonomii w 2019 roku

Witold Kwaśnicki
Optymistycznie i pesymistycznie o ożywieniu gospodarczym w USA

Optymistycznie i pesymistycznie o ożywieniu gospodarczym w USA

Witold Kwaśnicki
We have to run twice as fast in order to catch up with the world

We have to run twice as fast in order to catch up with the world

Witold Kwaśnicki
Aby dogonić świat, musimy biec dwa razy szybciej

Aby dogonić świat, musimy biec dwa razy szybciej

Witold Kwaśnicki
Nadzieja i krytycyzm

Nadzieja i krytycyzm

Witold Kwaśnicki
Niebezpieczny Piketty w odwrocie

Niebezpieczny Piketty w odwrocie

Witold Kwaśnicki