Witold Kwaśnicki

Prof. Witold Kwaśnicki pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  (jest kierownikiem Zakładu Ogólnej Teorii Ekonomii, od 2017 roku jest dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych, WPAiE UWr).  Jego zainteresowania badawcze to ekonomia ewolucyjna, procesy innowacyjne, teoria wzrostu gospodarczego, historia myśli ekonomicznej. Stale współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami ekonomicznymi (np. Centrum im. Adama Smitha, Towarzystwem Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), zwłaszcza ceni sobie współpracę ze stowarzyszeniami, w których wiodącą rolę odgrywają ludzie młodzi (np. Instytut Misesa i Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego).
Jest inżynierem i ekonomistą z wykształcenia oraz liberałem i ‘wolnorynkowcem’ z przekonania.  Autor ponad stu artykułów i trzech książek (Knowledge, Innovation, and Economy. An Evolutionary Exploration, Historia myśli liberalnej. Wolność, własność, odpowiedzialność. Zasady ekonomii rynkowej).


Optymistycznie i pesymistycznie o ożywieniu gospodarczym w USA

Optymistycznie i pesymistycznie o ożywieniu gospodarczym w USA

We have to run twice as fast in order to catch up with the world

We have to run twice as fast in order to catch up with the world

Aby dogonić świat, musimy biec dwa razy szybciej

Aby dogonić świat, musimy biec dwa razy szybciej

Nadzieja i krytycyzm

Nadzieja i krytycyzm

Niebezpieczny Piketty w odwrocie

Niebezpieczny Piketty w odwrocie