Wojciech Bogdanowicz

Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Pracownik Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojętą polityką gospodarczą.


Wartość IKE i IKZE w ciągu pół roku wzrosła o 14 proc.

Wartość IKE i IKZE w ciągu pół roku wzrosła o 14 proc.

Wojciech Bogdanowicz