Wojciech Mroczek

Wojciech Mroczek jest ekspertem ekonomicznym w Departamencie Statystki NBP. Od wielu lat zajmuje się analizami handlu zagranicznego, zarówno polskiego, jak i światowego. Najbardziej interesują go zmiany strukturalne i wpływ szeroko pojętej globalizacji na polski eksport i import. Analizy obejmują tradycyjne statystki handlu zagranicznego, jak i statystyki o wartości dodanej. Porównuje także tendencje występujące w polskim handlu do tendencji obserwowanych u naszych sąsiadów, w regionie EŚW i w Unii Europejskiej.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 

 


Historically high surplus in Poland's foreign trade

Historically high surplus in Poland’s foreign trade

Silna integracja Białorusi z gospodarką rosyjską

Silna integracja Białorusi z gospodarką rosyjską

LNG is becoming increasingly important for Poland and Europe

LNG is becoming increasingly important for Poland and Europe

Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Spada znaczenie transportu kolejowego w handlu zagranicznym

Spada znaczenie transportu kolejowego w handlu zagranicznym

LNG coraz ważniejszy dla Polski i dla Europy

LNG coraz ważniejszy dla Polski i dla Europy

Pandemia pogłębiła kryzys europejskiego rynku motoryzacyjnego

Pandemia pogłębiła kryzys europejskiego rynku motoryzacyjnego

The geographical diversification of Poland’s foreign trade

The geographical diversification of Poland’s foreign trade

Poland as the largest hauler in the EU road transport

Poland as the largest hauler in the EU road transport

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie