Wojciech Mroczek

Wojciech Mroczek jest ekspertem ekonomicznym w Departamencie Statystki NBP. Od wielu lat zajmuje się analizami handlu zagranicznego, zarówno polskiego, jak i światowego. Najbardziej interesują go zmiany strukturalne i wpływ szeroko pojętej globalizacji na polski eksport i import. Analizy obejmują tradycyjne statystki handlu zagranicznego, jak i statystyki o wartości dodanej. Porównuje także tendencje występujące w polskim handlu do tendencji obserwowanych u naszych sąsiadów, w regionie EŚW i w Unii Europejskiej.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 

 


Pandemia umocniła Chiny

Pandemia umocniła Chiny

Polska największym eksporterem baterii samochodowych w UE

Polska największym eksporterem baterii samochodowych w UE

Brexit nie zakłóci handlu między Irlandią Północną a Irlandią

Brexit nie zakłóci handlu między Irlandią Północną a Irlandią

Historically high surplus in Poland's foreign trade

Historically high surplus in Poland’s foreign trade

Silna integracja Białorusi z gospodarką rosyjską

Silna integracja Białorusi z gospodarką rosyjską

LNG is becoming increasingly important for Poland and Europe

LNG is becoming increasingly important for Poland and Europe

Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Spada znaczenie transportu kolejowego w handlu zagranicznym

Spada znaczenie transportu kolejowego w handlu zagranicznym

LNG coraz ważniejszy dla Polski i dla Europy

LNG coraz ważniejszy dla Polski i dla Europy

Pandemia pogłębiła kryzys europejskiego rynku motoryzacyjnego

Pandemia pogłębiła kryzys europejskiego rynku motoryzacyjnego