Wojciech Mroczek

Wojciech Mroczek jest ekspertem ekonomicznym w Departamencie Statystki NBP. Od wielu lat zajmuje się analizami handlu zagranicznego, zarówno polskiego, jak i światowego. Najbardziej interesują go zmiany strukturalne i wpływ szeroko pojętej globalizacji na polski eksport i import. Analizy obejmują tradycyjne statystki handlu zagranicznego, jak i statystyki o wartości dodanej. Porównuje także tendencje występujące w polskim handlu do tendencji obserwowanych u naszych sąsiadów, w regionie EŚW i w Unii Europejskiej.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 

 


Spada znaczenie transportu kolejowego w handlu zagranicznym

Spada znaczenie transportu kolejowego w handlu zagranicznym

LNG coraz ważniejszy dla Polski i dla Europy

LNG coraz ważniejszy dla Polski i dla Europy

Pandemia pogłębiła kryzys europejskiego rynku motoryzacyjnego

Pandemia pogłębiła kryzys europejskiego rynku motoryzacyjnego

The geographical diversification of Poland’s foreign trade

The geographical diversification of Poland’s foreign trade

Poland as the largest hauler in the EU road transport

Poland as the largest hauler in the EU road transport

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Polska największym przewoźnikiem w transporcie drogowym UE

Polska największym przewoźnikiem w transporcie drogowym UE

Geograficzne zróżnicowanie handlu zagranicznego Polski

Geograficzne zróżnicowanie handlu zagranicznego Polski

Exports are improving Poland's trade balance

Exports are improving Poland’s trade balance

Polski eksport słabnie z powodu dekoniunktury w Niemczech i brexitu

Polski eksport słabnie z powodu dekoniunktury w Niemczech i brexitu