Wojciech Mroczek

Wojciech Mroczek jest ekspertem ekonomicznym w Departamencie Statystki NBP. Od wielu lat zajmuje się analizami handlu zagranicznego, zarówno polskiego, jak i światowego. Najbardziej interesują go zmiany strukturalne i wpływ szeroko pojętej globalizacji na polski eksport i import. Analizy obejmują tradycyjne statystki handlu zagranicznego, jak i statystyki o wartości dodanej. Porównuje także tendencje występujące w polskim handlu do tendencji obserwowanych u naszych sąsiadów, w regionie EŚW i w Unii Europejskiej.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 

 


Paliwa z Rosji na cenzurowanym

Paliwa z Rosji na cenzurowanym

Wojciech Mroczek
Wpływ wojny na handel zagraniczny Polski

Wpływ wojny na handel zagraniczny Polski

Wojciech Mroczek
Indie (na razie) nie aspirują do bycia potęgą w światowym handlu

Indie (na razie) nie aspirują do bycia potęgą w światowym handlu

Wojciech Mroczek
Polska na drodze do uniezależnienia się od rosyjskich paliw

Polska na drodze do uniezależnienia się od rosyjskich paliw

Wojciech Mroczek
Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Wojciech Mroczek
Wojenny wzrost polskiego eksportu do Ukrainy

Wojenny wzrost polskiego eksportu do Ukrainy

Wojciech Mroczek
Ukraina - handel w cieniu wojny

Ukraina – handel w cieniu wojny

Wojciech Mroczek
Wojna w Ukrainie przyczynia się do pogłębienia deficytu w handlu zagranicznym

Wojna w Ukrainie przyczynia się do pogłębienia deficytu w handlu zagranicznym

Wojciech Mroczek
Silna pozycja polskich mebli na europejskim rynku

Silna pozycja polskich mebli na europejskim rynku

Wojciech Mroczek
Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Wojciech Mroczek