Wojciech Mroczek

Wojciech Mroczek jest ekspertem ekonomicznym w Departamencie Statystki NBP. Od wielu lat zajmuje się analizami handlu zagranicznego, zarówno polskiego, jak i światowego. Najbardziej interesują go zmiany strukturalne i wpływ szeroko pojętej globalizacji na polski eksport i import. Analizy obejmują tradycyjne statystki handlu zagranicznego, jak i statystyki o wartości dodanej. Porównuje także tendencje występujące w polskim handlu do tendencji obserwowanych u naszych sąsiadów, w regionie EŚW i w Unii Europejskiej.

Opinie wyrażone przez autora nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

 

 


Silna pozycja polskich mebli na europejskim rynku

Silna pozycja polskich mebli na europejskim rynku

Wojciech Mroczek
Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Wojciech Mroczek
Oczekiwane załamanie polskiego eksportu do wschodnich sąsiadów

Oczekiwane załamanie polskiego eksportu do wschodnich sąsiadów

Wojciech Mroczek
Silny spadek światowego handlu usługami w 2020 roku

Silny spadek światowego handlu usługami w 2020 roku

Wojciech Mroczek
W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą

W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą

Wojciech Mroczek
Niedobory mikroprocesorów zakłócają eksport aut hybrydowych z Polski

Niedobory mikroprocesorów zakłócają eksport aut hybrydowych z Polski

Wojciech Mroczek
Zmniejsza się nadwyżka w polskim handlu zagranicznym

Zmniejsza się nadwyżka w polskim handlu zagranicznym

Wojciech Mroczek
Pandemia umocniła Chiny

Pandemia umocniła Chiny

Wojciech Mroczek
Polska największym eksporterem baterii samochodowych w UE

Polska największym eksporterem baterii samochodowych w UE

Wojciech Mroczek
Brexit nie zakłóci handlu między Irlandią Północną a Irlandią

Brexit nie zakłóci handlu między Irlandią Północną a Irlandią

Wojciech Mroczek