• TW

James J. Heckman

10.12.2009

Jest wykładowcą  na  University of Chicago. Ostatnio zajmuje się ewaluacją programów socjalnych i modelami ekonometrycznymi, pozwalającymi na długoterminową obserwację rynków pracy i porównawcze studia wpływu nierówności społecznych na zachowania konsumenckie.

Ważniejsze publikacje:

  1. Testing the Test: What the GED Reveals and Conceals (with J.E. Humphries, P. LaFontaine & N. Mader),  University of Chicago Press, 2009
  2. Longitudinal Analysis of Labor Market Data, Burton Singer (ed),  Cambridge University Press, 1985
  3. Handbook of Econometrics, Vol 5 (with E. L. Leamer), New York, North-Holland, 2001
  4. Inequality in America: What Role for Human Capital Policy? (with A. Kruegereds), Cambridge, MA, MIT Press, 2003
  5. Law and Employment: Lessons From Latin America and the Caribbean (with C. Pages), University of Chicago Press, For NBER, 2004

strona: http://economics.uchicago.edu/
mail: grad-econ@uchicago.edu
Adres: 1126 East 59th Street, Chicago, Illinois 60637

Artykuły powiązane


Tagi

Popularne artykuły

test