Bernanke: łagodzenie ilościowe nie szkodzi innym krajom

Łagodzenie ilościowe nie zdestabilizowało sytuacji w krajach wschodzących w znaczący sposób – powiedział Ben Bernanke w przemówieniu podczas dorocznego zjazdu Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Tokio. Wiele innych czynników – takich jak różnice w tempie wzrostu czy wpływ kryzysu w strefie euro, mają za to większe znaczenie.
Bernanke: łagodzenie ilościowe nie szkodzi innym krajom

Prezes Fed wskazywał, że związki pomiędzy łagodną polityką monetarną i przepływami gorącego kapitału do i z krajów wschodzących są słabsze niż się często wydaje.

Poza tym kraje wschodzące, zdaniem Bernankego, dysponują narzędziami, żeby poradzić sobie z przepływami gorącego kapitału. Mogą wprowadzić ograniczenia w napływie kapitału lub wykorzystać politykę monetarną, żeby zniwelować negatywny wpływ aprecjacji swoich walut na gospodarkę.

Bernanke tłumaczył także, że obecna polityka gospodarcza USA działa na korzyść reszty świata, ponieważ wzmocnienie amerykańskiej gospodarki oznacza większy import z innych krajów.

Przemówienie prezesa Fed jest odpowiedzią na podnoszone, szczególnie przez rząd Brazylii, zarzuty, że amerykańska polityka pieniężna destabilizuje sytuację w krajach wschodzących i dąży do osiągnięcia korzyści ich kosztem.

px;word-spacing:0px’>przemówieniu podczas dorocznego zjazdu Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Tokio. Wiele innych czynników – takich jak różnice w tempie wzrostu czy wpływ kryzysu w strefie euro, mają za to większe znaczenie.


Artykuły powiązane

Polityka makroekonomiczna w obliczu boomów i krachów surowcowych

Kategoria: VoxEU
Niestabilność makroekonomiczna w krajach eksportujących surowce jest ściśle związana z wahaniami międzynarodowych cen surowców. Autorzy analizują optymalną politykę dla państw eksportujących surowce w ramach modelu małej gospodarki otwartej, który uwzględnia kluczową rolę dla warunków finansowych.
Polityka makroekonomiczna w obliczu boomów i krachów surowcowych

Najwierniejsza przyjaciółka dolara

Kategoria: Analizy
Działania Fed w dobie COVID-19 wzbudzają uznanie. Będący ich efektem wzrost sumy bilansowej Fed rodzi obawy o kondycję dolara USA. Nie wszyscy jednak podzielają ten sceptycyzm. Rzecz w tym, że za dolarem przemawia nie tylko ekonomia.
Najwierniejsza przyjaciółka dolara

Polityka Fed nie jest ani jedynym, ani głównym czynnikiem globalnego ryzyka

Kategoria: VoxEU
W przepływach kapitałowych obserwujemy cykl globalny, ściśle związany z poziomem globalnego ryzyka. Wbrew powszechnej opinii, polityka pieniężna USA nie jest jedynym – ani nawet głównym – czynnikiem generującym globalne ryzyko i wspomniane globalne cykle.
Polityka Fed nie jest ani jedynym, ani głównym czynnikiem globalnego ryzyka