• Chu Zhaogen

BRICS chce zmieniać świat

03.04.2013
Przywódcy Brazylii, Rosji, Indii, Chiny i RPA omawiali kwestie dotyczące infrastruktury, rolnictwa, opieki zdrowotnej, a także rynku energii i zmian klimatu na piątym już szczycie krajów BRICS w Durbanie.
(CC By NASA Goddard Photo and Video)

(CC By NASA Goddard Photo and Video)

(CC By NASA Goddard Photo and Video)

Tym jednak, co zwróciło uwagę świata na to wydarzenie jest propozycja utworzenia przez kraje BRICS własnego banku rozwoju, który miałby oferować pomoc finansową krajom rozwijającym się. [Czegoś na wzór Banku Światowego – przyp. red.]

Czy więc BRICS przełamie obecnie istniejący na świecie układ sił, w którym to zachodnie kraje dominują? Zbyt wcześnie, by ryzykować jednoznaczną odpowiedź. Jednak w ciągu ostatniej dekady, zwłaszcza od czasu kryzysu finansowego, pięć państw BRICS zanotowało naprawdę imponującą stopę wzrostu gospodarczego.

Wszystkie ona tworzą obecnie ponad 20 proc. światowego PKB i są odpowiedzialne za jedną szóstą światowego handlu. Międzynarodowy Fundusz Monetarny podaje, że kraje BRICS pod względem zsumowanego PKB przewyższą w tym roku USA.

Znaczenie BRICS będzie rosnąć, ale minie sporo czasu, zanim kraje te zdolne będą reformować świat.

>>cały komentarz

oprac. SS


Tagi


Artykuły powiązane