Chiny nie są największą gospodarką świata

Jeśli do porównywania światowych gospodarek użyjesz metody parytetu siły nabywczej, okaże się, że Chiny wyprzedziły już USA i są największą gospodarką świata. Indie są trzecie, wyprzedzając Niemcy i Japonię. Indonezja jest większa niż Wielka Brytania, a Filipiny są większe od Szwajcarii. Tyle, że taka metoda porównywania jest zwodnicza.
Chiny nie są największą gospodarką świata

Pekin (CC BY-NC-SA Trey Ratcliff)

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podaje, że PKB Chin wzrośnie w tym roku o 17,6 biliona dolarów, jeśli mierzyć je siłą nabywczą. W tym czasie PKB USA wzrośnie o 17,4 biliona dolarów. Jednak w rzeczywistości mierzonej metodą bardziej odpowiednią Chiny nie wyprzedziły USA. Chodzi o metodę, która bazuje na rynkowych kursach wymiany.

Metoda parytetu siły nabywczej jest zwodnicza, ponieważ zawsze jest tak, że dobra i usługi są tańsze w krajach o niższym dochodzie per capita niż w krajach o wysokim dochodzie. Fryzjer w Szanghaju jest tańszy niż w fryzjer w Nowym Jorku. Chińska gospodarka to 55-60 gospodarki amerykańskiej i wyprzedzi ją w 2020 r. Jeszcze tego nie zrobiła.

Więcej w China Daily

Pekin (CC BY-NC-SA Trey Ratcliff)

Tagi


Artykuły powiązane

Czy pandemię można rozumieć jako przejaw deficytu dobra wspólnego?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dochodzenie do wyjaśnienia istoty pandemii oraz jej zrozumienia wydaje się być punktem wyjścia dla budowania na przyszłość środków zaradczych mających doprowadzić do ustrzeżenia naszej cywilizacji przed podobnymi „czarnymi łabędziami”.
Czy pandemię można rozumieć jako przejaw deficytu dobra wspólnego?