Dlaczego rząd walczy z gotówką

Na pewno już wiecie, że istnieje coś takiego, jak „wojna z gotówką.” Prowadzi się ją wielu frontach na całym świecie. Tylko co to znaczy?
Dlaczego rząd walczy z gotówką

Znaczy to, że rządy ograniczają użycie gotówki i cała gama powiązanych z rządem ekonomistów wzywa wręcz do zniesienia takiego środka płatniczego. Władze ograniczają ilość gotówki, którą można wypłacić z banku, jak i maksymalne kwoty, za które coś gotówką można kupić. Dlaczego?

Jeden z głównych powodów: fizyczna gotówka daje szanse na unikanie płacenie podatków, ale także na uniknięcie sankcjonowanej urzędowo kradzieży zwanej „programami ratunkowymi” [dla banków – przyp. red.] oraz skutków ujemnych stóp procentowych. W skrócie: fizyczna gotówka utrudnia rządom kradzież.

Niektórzy mogą uznać takie stwierdzenie za zbyt mocne, ale tutaj trzeba podkreślić rozróżnienie na podatki, które finansują usługi rządowe i są dobre dla ogółu i na wspomniane programy pomocy finansowej kierowanej do niewypłacalnych banków, które są oczywistą kradzieżą pieniędzy podatników.

Cały komentarz na stronie Mises Institute.


Tagi


Artykuły powiązane

Szwedzkie doświadczenia z ujemnymi stopami banku centralnego

Kategoria: VoxEU
Szwedzkie doświadczenie ujemnych stóp procentowych prowadzi do jasnego wniosku: nie róbcie tego więcej, a przynajmniej nie w sytuacji, gdy krajowa gospodarka dynamicznie się rozwija, krajowa inflacja uzależniona jest od inflacji zagranicznej, a dodatkowo narastają nierównowagi finansowe z powodu wysokiej inflacji cen aktywów.
Szwedzkie doświadczenia z ujemnymi stopami banku centralnego

Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Kategoria: Makroekonomia
W odpowiedzi na recesję, która po kryzysie finansowym 2008 roku objęła niemal wszystkie gospodarki świata, kilka banków centralnych w krajach rozwiniętych obniżyło stopy procentowe do poziomu bliskiego zera. Niektóre poszły dalej, obniżając stopy depozytów przyjmowanych od banków komercyjnych poniżej zera.
Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Nie należy odrzucać mechanizmu ujemnych stóp procentowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niskie stopy procentowe to fenomen globalny. W ciągu następnych pięciu lat zapewne urosną, ale ledwo o jeden, góra dwa punkty procentowe w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji.
Nie należy odrzucać mechanizmu ujemnych stóp procentowych