• TW

Ekonomia publiczna

10.12.2009

Ekonomiści koncentrują  się na analizowaniu wpływu rządu i wszelkich instytucji państwowych na funkcjonowanie gospodarki. Polityka podatkowa jest dziś już praktycznie oddzielną branżą ekonomii. Zajmuje się zarówno analizowaniem i przewidywaniem reakcji na określone zmiany stóp podatkowych, jak i poszukiwaniem idealnego systemu podatkowego dla osiągnięcia określonych efektów społecznych lub politycznych. Zupełnie inna grupa ekonomistów zajmuje się ewaluowaniem poszczególnych programów gospodarczych rządu. Ekonomiści specjalizujący się w finansach publicznych będą dodatkowo studiowali polityczny proces podejmowania decyzji gospodarczych.

20 najbardziej liczących się  instytucji naukowych zajmujących się  ekonomią publiczną 

Indeks został sporządzony na podstawie wskaźników – liczby  uczonych publikujących w uznanych czasopismach naukowych i monitorowanych przez Research Papers in Economics, American Economic Association i sklasyfikowanych przez „Journal of Economic Literature”.

 1. Economics Department, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge
 2. Department of Economics, University of Chicago, Chicago
 3. Department of Economics, Harvard University, Cambridge
 4. Wirtschaftswissenschaftliche Fakutät, Universität Zürich, Zürich
 5. Department of Economics, University of California-Berkeley, Berkeley
 6. Institut für Empirische Wirtschaftsforschung Fakutät, Universität Zürich, Zürich
 7. National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge
 8. Department of Economics, Princeton University, Princeton
 9. International Monetary Fund (IMF), Washington
 10. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge
 11. Graduate School of Business, Columbia University, New York City
 12. Faculty of Economics, University of Cambridge, Cambridge
 13. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam
 14. Department of Economics, University of Maryland, College Park
 15. Finance & Economics Department, Graduate School of Business, Columbia University, New York City
 16. Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet, Stockholm
 17. Afdeling Ruimtelijke Economie, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam
 18. Department of Economics, New York University, New York City
 19. Robert D. Burch Center for Tax Policy and Public Finance, Department of Economics, University of California-Berkeley, Berkeley
 20. London School of Economics (LSE), University of London, London

 

5 najwybitniejszych uczonych na świecie zajmujących się ekonomią  publiczną 

Ranking powstał na podstawie średniej ważonej liczby publikowanych materiałów i cytowań w prasie naukowej sklasyfikowanych w ramach  CitEc project zarejestrowanych przez RePEc Author Service.

 

I. James J. Heckman

Profesor  Heckman jest wykładowcą  University of Chicago. Ostatnio zajmuje się ewaluacją  programów socjalnych i modelami ekonometrycznymi, pozwalającymi na długoterminową obserwację rynków pracy i porównawcze studia wpływu nierówności społecznych na zachowania konsumenckie.

Ważniejsze publikacje:

 1. Testing the Test: What the GED Reveals and Conceals, University of Chicago Press, 2009
 2. Law and Employment: Lessons From Latin America and the Caribbean (with C. Pages), University of Chicago Press, For NBER, 2004
 3. Inequality in America: What Role for Human Capital Policy? (with A. Kruegereds), Cambridge, MA: MIT Press, 2003
 4. Handbook of Econometrics, Vol 5 New York: North-Holland, 2001.
 5. Longitudinal Analysis of Labor Market Data, Burton Singer (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1985

 

Kontakt: 
Adres: 1126 East 59th Street, Chicago, Illinois 60637

strona: http://economics.uchicago.edu/ 
mail: grad-econ@uchicago.edu 

 

II. Daron Acemoglu

Profesor ekonomii tureckiego pochodzenia, wykłada w Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jego najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczą badań nad procesami przemian korporacyjnych  i  ich wpływem  na  rozwój gospodarczy. Prowadzi również badania z zakresu ekonomii pracy, w których zajmuje się rozpiętościami płac i nierównościami na rynku pracy. Jest redaktorem „Econometrica”, „Review of Economics and Statistics”.

Ważniejsze publikacje:  

 1. Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, January 2009 
 2. Economic Origins of Dictatorship and Democracy, Cambridge University Press, January 2006
 3. Emergence and Persistence of Inefficient States,  „Journal of European Economic Association”, forthcoming
 4. A Theory of Military Dictatorships, „American Economic Journal: Macroeconomics”, 2009
 5. Vertical Integration and Technology: Theory and Evidence (with Fabricio Zilibotti & Rachel Griffith), „NBER Working Papers” 2009

Strona: econ-www.mit.edu/ 
telefon: (617) 253-3361 
adres: 50 Memorial Drive, E52-391, Cambridge, MA 02142

 

III. Bruno S. Frey

Profesor Bruno Frey prowadzi badania i wykłada ekonomię  kulturową, polityczną, behawioralną w Szwajcarii w Instytucie  Empirical Research in Economics. Bada wpływ różnych systemów nagradzania na świadomość i postawę pracowników. Jest wydawcą i redaktorem naczelnym pisma „Kyklos”. W swoich badaniach uwzględnia doświadczenia  psychologów, socjologów, znawców sztuki. Według Institute for Scientific Information Bruno S. Frey należy do elitarnego grona 5 proc. najczęściej cytowanych uczonych na świecie (“the most highly cited researchers”).

Ważniejsze publikacje:  

 1. What is Economics? – Attitudes and views of German economists (with Silke Humbert and Friedrich Schneider), „IEW Working Papers”, 451, October 2009
 2. Happiness: A Revolution in Economics, MIT, 2008  
 3. Economics and Psychology (with Alois Stutzer ed.), MIT, 2007
 4. Dealing with Terrorism: Stick or Carrot?, Edward Elgar, 2004
 5. Happiness and Economics (with Alois Stutzer), Princeton University Press, 2002
 6. Not Just for the Money: [1] [2] An Economic Theory of Personal Motivation, Edward Elgar, 1998
 7. Successful Management by Motivation – Balancing Intrinsic and Extrinsic Incentives,(with Margit Osterloh ed.), Berlin, Heidelberg, New York,  Springer Verlag 2002
 8.  Inspiring Economics: Human Motivation in Political Economy, Publishing Ltd., Cheltenham, UK and Northampton, Mass., Edward Elgar,  2001

 

Email: bsfrey@iew.uzh.ch 
http://www.iew.uzh.ch/grp/frey 
Prof. Bruno S. Frey Institute for Empirical Research in Economics University of Zurich Winterthurerstrasse 30 8006 Zürich  
Phone: +41-44-634-37-30/31

 

IV. Martin S. Feldstein

Profesor Feldstein wykłada na wydziale ekonomii na Harvardzie. Uznany za największy autorytet w USA, jeżeli chodzi o mechanizmy  rozwoju i zagrożeń dla  współczesnych systemów emerytalnych. W latach 1982-1984 był przewodniczącym Biura Badań Ekonomicznych (National Bureau of Economic Research) i głównym doradcą ekonomicznym prezydenta Ronalda Reagana. Doradzał również administracji prezydenta Busha, głównie w kwestii systemów emerytalnych. Był autorem projektu częściowej prywatyzacji systemu świadczeń socjalnych.  Feldstein od lat jest zwolennikiem stopniowej prywatyzacji systemu ubezpieczeń społecznych (Social Security). W swoich pracach, zarówno naukowych jak i publicystyce na łamach dzienników „Wall Street Journal”, „Financial Times”, dowodził, że obecny system skazany jest na bankructwo i naraża bezpieczeństwo Amerykanów z  roczników powyżej 90. roku. Środowisko często wypomina Feldsteinowi jego opracowania na temat euro, zwłaszcza jego obawy przed zapaścią systemu finansowego w Europie. Fieldstein  bardziej jednak niż zagrożenia dla systemu płatniczego dostrzegał niebezpieczeństwa  związane z  mniejszą konkurencyjnością Europy i konfliktami między państwami rozliczającymi się w euro i w dolarach.   

Ważniejsze publikacje:

 1. Economic Conditions and U.S. National Security in the 1930s and Today, „NBER Working Papers” , 2009
 2.  Rethinking the Role of Fiscal Policy, „NBER Working Papers” ,  2009
 3.  Reflections on Americans’ Views of the Euro Ex Ante, „NBER Working Papers” 14696, January 2009
 4.  The Exploding Carbon Tax, „The Weekly Standard”,  22,  June 2009
 5.  Rethinking the Role of Fiscal Policy, Presented at the AEA meetings, January 2009
 6.  Lessons of China’s Economic Growth: Comment, Presented at the AEA meetings, January 2009

 

Strona: www.economics.harvard.edu/ 
telefon: 617-868-3900 
adres:  Littauer Center, Cambridge, MA 02138

 

V. James Poterba

Profesor ekonomii i finansów, wykłada na wydziale ekonomii w Harvardzie. Zajmuje się wpływem systemów podatkowych na  indywidualne decyzje ludzi i firm. Jego ostatnie badania koncentrowały się na relacjach systemów podatkowych i indywidualnych decyzji, mających wpływ na programy oszczędnościowe, a zwłaszcza na inwestycje w fundusze emerytalne. Poterba pełni funkcję prezydenta National Bureau of Economic Research  i prezydenta National Tax Association.

Ważniejsze publikacje:  

 1. Redistribution by Insurance Market Regulation: Analyzing a Ban on Gender-Based, „Journal of Financial Economic”, January 2009 
 2. Tax Expenditures for Owner-Occupied Housing: Deductions for Property Taxes and Mortgage Interest and the Exclusion of Imputed Rental Income, „American Economic Review” 98, May 2008
 3. Defined Contribution Plans, Defined Benefit Plans, and the Accumulation of Retirement Wealth, „Journal of Public Economics” 91, 2007
 4. The Shift from Defined Benefit Pensions to 401(k) Plans and the Pension Assets of the Baby Boom Cohort, Proceedings of the National Academy of Sciences 104, 2007

 

strona: econ-www.mit.edu/ 
telefon (617) 253-3361 
adres: 50 Memorial Drive, E52-391, Cambridge, MA 02142

Artykuły powiązane


Tagi

Popularne artykuły

test