• TW

Ekonomia starzenia się

10.12.2009

Nauka ta obejmuje badania w zakresie zdrowia i sytuacji ekonomicznej osób starszych, a także konsekwencji starzenia się społeczeństwa dla gospodarek państwowych. Uczeni badają zarówno programy aktywizacji zawodowej i ich skuteczność, jak i efektywność pracy osób w wieku emerytalnym. Prowadzone są studia nad modelami i symulacjami spodziewanych przemian na rynku pracy i sytuacji budżetowej państw, analizy struktur zamożności starzejących się społeczeństw. Ta stosunkowo młoda nauka  rozwija się ostatnio  znacznie szybciej, głównie dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu ze strony  ONZ, UE i rządu USA.

20 najbardziej liczących się  instytucji naukowych zajmujących się  ekonomią starzenia się

Indeks został sporządzony na podstawie wskaźników – liczby  uczonych publikujących w uznanych czasopismach naukowych i monitorowanych przez Research Papers in Economics, American Economic Association i sklasyfikowanych przez „Journal of Economic Literature”. 

 1. RAND, Santa Monica
 2. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam
 3. Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Leuphana Universität Lüneburg, Lüneburg
 4. Economics Department, University of Michigan, Ann Arbor
 5. Economics Department, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge
 6. Department of Global Health and Population, Harvard School of Public Health, Harvard University, Cambridge
 7. Geary Institute, University College Dublin, Dublin
 8. Department of Economics, Stanford University, Palo Alto
 9. Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), Paris
 10. Department of Economics, University of Washington, Seattle
 11. Research Program in Development Studies, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, Princeton
 12. Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, Princeton
 13. Institute for Fiscal Studies (IFS), London
 14. National Bureau of Economic Research (NBER), Cambridge
 15. Directorate for Employment, Labour and Social Affairs (ELS), Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), Paris
 16. Olin School of Business, Washington University, St. Louis
 17. Labor and Population Program, RAND, Santa Monica
 18. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge
 19. Department of Economics, Ohio State University, Columbus
 20. Economics Department, Dartmouth College, Hanover

 

5 najwybitniejszych uczonych na świecie zajmujących się ekonomią  starzenia się

Ranking powstał na podstawie średniej ważonej liczby publikowanych materiałów i cytowań w prasie naukowej sklasyfikowanych w ramach  CitEc project zarejestrowanych przez RePEc Author Service.

 

I. James P. Smith

Kieruje wydziałem Rynku Pracy i Studiów Demograficznych w ośrodku naukowym RAND.  Ma na swoim koncie szereg prac dotyczących historii ekonomicznej Afroamerykanów i roli kobiet na rynku pracy. W ostatnim czasie koncentruje się na badaniach związanych z sytuacją ekonomiczną starzejących się zachodnich społeczeństw.

Ważniejsze publikacje:

 1. The Impact of Childhood Health on Adult Labor Market Outcomes, „The Review of Economics and Statistics”, August 2009
 2. Reconstructing Childhood Health Histories, Demography”, May 2009
 3. Comments on „Is The U.S. Population Behavior Healthier?” by David M. Cutler, Edward L. Glaeser & Allison B. Rosen, in: Social Security Policy in a Changing Environment (Jeffrey Brown, Jeffrey Liebman & David A. Wise ed.), University of Chicago Press, June 2009,
 4. Early Life Conditions and Adult Health in Ireland, May 2009
 5. Work Disability, Work, and Justification Bias in Europe and the U.S. Presented at NBER Economics of Aging Conference, Carefree, Arizona, May 2009
 6. Long-Term Economic Costs of Psychological Problems During Childhood, October 2008, submitted for publication

Strona: www.rand.org/
mail: correspondence@rand.org
telefon: 310-393-0411Postal: 1776 Main Street, P.O. Box 2138, Santa Monica, California 90407-2138

 

II. Robert J. Willis

Jest dyrektorem Health and Retirement Study na University Michigan w Ann Arbor. Kieruje szeroko zakrojonym projektem badań nad osobami powyżej 50. roku życia. Badania obejmują gamę pokrewnych dziedzin związanych z życiem rodziny, małżeństwami, rozwodami, budżetami domowymi, zarobkami programami oszczędnościowym, geografią i demografią. W ten sposób powstaje ekonomiczna mapa amerykańskiej populacji powyżej 50. roku życia. Niedawno profesor Willis rozpoczął dodatkowe badania dotyczące wpływu osobistego planowania na programy oszczędnościowe i zachowania konsumenckie.

Ważniejsze publikacje:

 1. Cognition and Wealth: The Importance of Probabilistic Thinking (with Lee A. Lillard), 2001
 2. Prospects for Widoew Poverty (with David Weir), 2003
 3. Forecasting Retirement Needs and Retirement Wealth, A Penson Research Council Book, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2000
 4. Motives for Intergenerational Transfers: Evidence from Malaysia (with Lee A. Lillard), „Demography”, February 1997
 5. Intergeneratrional Educational Mobility: Effects of Family and State in Malaysia (with Lee A. Lillard), „Journal of Human Resources”, 1994

Strona: www.econ.lsa.umich.edu/
telefon: (734) 764-2355
Adres: 611 S. Tappan Street, Ann Arbor, MI 48109-1220

 

III. Kenneth J. Arrow

Wykłada w Stanford University. Jest twórcą twierdzenia niemożności (znanego także jako paradoks lub twierdzenie Arrowa), w którym wykazał, że po przyjęciu twardych założeń co do oczekiwanej racjonalności decyzji grupowych, skonstruowanie satysfakcjonującej (spełniającej te założenia) metody podejmowania grupowych decyzji jest niemożliwe. Kolejnym wkładem Arrowa w światową ekonomię była teoria równowagi ogólnej. Jest to system zależności funkcjonalnych, wyrażający taki stan gospodarki wymiennej, kiedy wszystkie gałęzie są jednocześnie zrównoważone wewnętrznie i znajdują się w równowadze między sobą. To stan dla statystycznego modelu konkurencji doskonałej. Jego rozważania nad problematyką asymetrii informacji stanowiły istotny wkład do ekonomii ubezpieczeń. Arrow jest też ojcem terminu pokusa nadużycia – tezy mówiącej o tym, że podmiot chroniony przed ryzykiem może zachowywać się inaczej, niż gdyby był w pełni wystawiony na to ryzyko. Na przykład, osoba ubezpieczona może zachowywać się bardziej ryzykownie w porównaniu z sytuacją, w której nie miałaby ona ubezpieczenia.

Ważniejsze publikacje:

 1. How to Grow: Review of Olson,  „Washington Monthly”, 2000
 2. Globalization and its Implications for International Security, 2000
 3. Notes on Sequence Economies, Transaction Costs and Uncertainty, Elsevier, 1999
 4. Judgemental Cuts in Consumer Price Indexation Are a Bad Idea, FAS, 1997
 5. Some General Observations on the Economics of Peace and War, ECAAR Japan, 1994
 6. The Limits of Organization, 1985
 7. Essays in the Theory of Risk Bearing, 1977
 8. Social Choice and Individual Values, 1951

Strona: www-econ.stanford.edu/faculty/arrow.html

Adres: www-econ.stanford.edu/
mail: econ@econ.stanford.edu
telefon: 650)-725-3266

 

IV. David Bloom

Jest dyrektorem wydziału zdrowia i populacji w szkole  Public Health na Harvardzie. Ma na swoim koncie ponad 200 prac z dziedziny ekonomii, demografii i studiów nad relacjami między strukturą społeczną, przyrostem naturalnym a dobrobytem i wzrostem gospodarczym. Osobny cykl badań dotyczył struktury wieku i zachowań konsumenckich.

Ważniejsze publikacje:

 1. Demographic Change, Social Security Systems, and Savings (with David Canning, Rick Mansfield & Michael Moore), „Journal of Monetary Economics”, 2007
 2. Education in a Globalized World, „World Economics”, October-December 2006
 3. The Effect of Population Health on Foreign Direct Investment Inflows to Low- and Middle-Income Countries (with Marcella Alsan & David Canning), „World Development”, April 2006
 4. Higher Education in Developing Countries (with Henry Rosovsky), in: International Handbook of Higher Education (James J.F. Forest & Philip Altbach, ed.), 2006
 5. The Value of Vaccination (with David Canning & Mark Weston), „World Economics”, Vol. 6,  3, July-September 2005, 15-39.

Strona: www.hsph.harvard.edu/departments/global-health-and-population/
telefon: 617-432-1232
Adres: 665 Huntington Avenue, Boston, MA 02115

V. Michael D. Hurd

Dyrektor Centrum  Studiów Starzenia się (Study of Aging). Koncentruje się na  fiskalnych efektach starzenia się, zwłaszcza jeżeli chodzi o rolę systemu emerytalnego i aktywność zawodową osób w starszym wieku.

Ważniejsze publikacje:

 1. Healthy, Wealthy and Knowing Where to Live: Trajectories of Health, Wealth and Living Arrangements among the Oldest Old, in: Analyses in the Economics of Aging  (with Florian Heiss & Axel Boersch-Supan), Chicago, University of Chicago Press, 2005
 2. The Effects of Subjective Survival on Retirement and Social Security Claimin, „Journal of Applied Econometrics”, 19, 2004
 3. Healthy, Wealthy and Wise? Tests for Direct Causal Paths Between Health and Socioeconomic Status, „Journal of Econometrics”, 112 (1), 2003
 4. The Predictive Validity of Subjective Probabilities of Survival (with Kathleen McGarry), „The Economic Journal”, 2002

Strona: www.rand.org/mai:correspondence@rand.org

telefon: 310-393-0411
adres : 1776 Main Street, P.O. Box 2138, Santa Monica, California 90407-2138

Artykuły powiązane


Tagi

Popularne artykuły

test