Autor: Bruce Bartlett

b. doradca ds. ekonomicznych prezydenta USA

“Finansjalizacja” źródłem gospodarczych kłopotów

Ekonomiści wciąż szukają przyczyn powolnego wzrostu amerykańskiej gospodarki. Niektórzy skupiają się obecnie na problemie „finansjalizacji”, czyli poziomie wzrostu sektora finansowego w odniesieniu do PKB.
“Finansjalizacja” źródłem gospodarczych kłopotów

(CC BY-NC-SA@Doug88888)

Finansjalizacja jest także ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o wzrost nierówności dochodowych oraz jednym z winnych spowolnionego wzrostu. Najnowsze badania są źródłem dodatkowej wiedzy na jej temat, która jednak nie dotarła jeszcze do polityków.

Zgodnie z danymi opublikowanymi właśnie przez profesorów Robina Greenwooda i Davida Scharfsteina w magazynie „Journal of Economic Perspectives” wydawanym przez Harvard Business School finanse stanowiły aż 8,3 proc. PKB w 2006 r., w 1980 r. już tylko 4,9 proc. PKB, a w 1950 r. – zaledwie 2,8 proc.

Mimo, że wszyscy ekonomiści wciąż generalnie zgadzają się co do tego, że sektor finansowy przyczynia się do wzrostu ekonomicznego, to wątpliwości jest coraz więcej. Z badań Stephena G. Cecchettiego i Enisse Kharroubi, ekspertów Banku Rozrachunków Międzynarodowych wynika, że wpływ finansów na wzrost gospodarczy jest pozytywny we wczesnych etapach rozwoju. Ale w pewnym punkcie staje się negatywny, ponieważ sektor finansowy zaczyna konkurować z innymi sektorami o ograniczone zasoby. To powoduje spadek inwestycji w realnej gospodarce.

>>cały komentarz

oprac. SS

(CC BY-NC-SA@Doug88888)

Artykuły powiązane

Finansjalizacja spowolniła

Kategoria: Trendy gospodarcze
Neoliberalizm i finansjalizacja są ze sobą powiązane na zasadzie sprzężenia zwrotnego. A jednak obserwujemy dzisiaj wyłom w doktrynie neoliberalnej, który przekłada się także na "spłaszczenie" wzrostu sektora finansów – przekonuje brytyjski ekonomista prof. Malcom C. Sawyer.
Finansjalizacja spowolniła

Badania warto powtarzać

Kategoria: Analizy
Powtarzanie czynności jest czymś naturalnym. A powtarzanie badań, które były już przeprowadzone? Wbrew pozorom takie czynności nie są pozbawione sensu.
Badania warto powtarzać

Nie było jeszcze pandemii o takich skutkach gospodarczych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia Covid-19 jest nie tylko najpoważniejszym globalnym kryzysem zdrowotnym od czasu grypy z 1918 roku, ale stanie się też jedną z najbardziej kosztownych gospodarczo pandemii w najnowszej historii - uważają autorzy opracowania BIS.
Nie było jeszcze pandemii o takich skutkach gospodarczych