Autor: Bruce Bartlett

b. doradca ds. ekonomicznych prezydenta USA

“Finansjalizacja” źródłem gospodarczych kłopotów

Ekonomiści wciąż szukają przyczyn powolnego wzrostu amerykańskiej gospodarki. Niektórzy skupiają się obecnie na problemie „finansjalizacji”, czyli poziomie wzrostu sektora finansowego w odniesieniu do PKB.
“Finansjalizacja” źródłem gospodarczych kłopotów

(CC BY-NC-SA@Doug88888)

Finansjalizacja jest także ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o wzrost nierówności dochodowych oraz jednym z winnych spowolnionego wzrostu. Najnowsze badania są źródłem dodatkowej wiedzy na jej temat, która jednak nie dotarła jeszcze do polityków.

Zgodnie z danymi opublikowanymi właśnie przez profesorów Robina Greenwooda i Davida Scharfsteina w magazynie „Journal of Economic Perspectives” wydawanym przez Harvard Business School finanse stanowiły aż 8,3 proc. PKB w 2006 r., w 1980 r. już tylko 4,9 proc. PKB, a w 1950 r. – zaledwie 2,8 proc.

Mimo, że wszyscy ekonomiści wciąż generalnie zgadzają się co do tego, że sektor finansowy przyczynia się do wzrostu ekonomicznego, to wątpliwości jest coraz więcej. Z badań Stephena G. Cecchettiego i Enisse Kharroubi, ekspertów Banku Rozrachunków Międzynarodowych wynika, że wpływ finansów na wzrost gospodarczy jest pozytywny we wczesnych etapach rozwoju. Ale w pewnym punkcie staje się negatywny, ponieważ sektor finansowy zaczyna konkurować z innymi sektorami o ograniczone zasoby. To powoduje spadek inwestycji w realnej gospodarce.

>>cały komentarz

oprac. SS

(CC BY-NC-SA@Doug88888)

Artykuły powiązane

Kto straci więcej - Wielka Brytania czy Unia Europejska?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Zdaniem większości ekonomistów skutki brexitu dla gospodarki brytyjskiej będą bardziej dotkliwe niż konsekwencje dla UE. Ponad jedna trzecia badanych nie ma pewności co do przyszłości gospodarki unijnej.
Kto straci więcej - Wielka Brytania czy Unia Europejska?

Jak przebiega finansjalizacja środowiska przyrodniczego

Kategoria: Analizy
Spekulacja prawami do emisji CO2, wylesianie, grabież ziemi, prywatyzacja sektora gospodarki wodnej – oto niektóre przejawy postępującej finansjalizacji środowiska przyrodniczego.
Jak przebiega finansjalizacja środowiska przyrodniczego

Dług publiczny źródłem inflacji? Liczby tego nie potwierdzają

Kategoria: Analizy
W warunkach globalnej recesji wywołanej przez pandemię konieczne stały się masywne deficyty finansów publicznych i wzrost długów publicznych. Jednak rozmiary tych deficytów mogą się okazać niewystarczające – także ze względu na instynktowne obawy przed nadchodzącą inflacją (albo wręcz hiperinflacją).
Dług publiczny źródłem inflacji? Liczby tego nie potwierdzają