MF: Deficyt budżetu po maju 2024 r. wyniósł 53,1 mld zł

Deficyt budżetu po maju 2024 r. wyniósł 53 111,6 mln zł, tj. 28,9 proc. planu na cały rok – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Po kwietniu deficyt budżetu wynosił 39,9 mld zł. W okresie styczeń–maj 2024 r. dochody budżetu wyniosły 261 042,6 mln zł (38,3 proc. planu), a wydatki: 314 154,2 mln zł (36,3 proc. planu).

Jak podał w komunikacie resort finansów, dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 236,1 mld zł i były wyższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń–maj 2023 r. o około 46,3 mld zł (tj. 24,4 proc.), w tym:

–dochody z podatku VAT wyniosły 122,1 mld zł i były wyższe o około 19,5 mld zł (tj. 19,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń–maj 2023 r.;

–dochody z podatku akcyzowego wyniosły 34,7 mld zł i były wyższe o około 2,2 mld zł (tj. 6,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń–maj 2023 r.;

–dochody z podatku PIT wyniosły 33,0 mld zł i były wyższe o około 9,7 mld zł (tj. 41,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń–maj 2023 r.;

–dochody z podatku CIT wyniosły 38,3 mld zł i były wyższe o około 14,7 mld zł (tj. 62,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń–maj 2023 r.

W okresie styczeń–maj 2024 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 24,9 mld zł i było niższe o około 1,2 mld zł (tj. 4,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń–maj 2023 r.

„Na niższe wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie styczeń–maj 2024 r. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wpływają przede wszystkim niższe wpłaty z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych” – wskazano w komunikacie.

Dochody budżetu państwa z VAT w maju 2024 r. były wyższe niż uzyskane z tego źródła w maju 2023 r. o około 21,9 proc.

„Po stosunkowo słabym, w porównaniu do poprzedniego roku wykonaniu VAT w kwietniu, spowodowanym m.in. czynnikami jednorazowymi, które wystąpiły w 2023 r., dynamika VAT w maju 2024 r. jest na wyższym poziomie. Wykonanie dochodów w maju 2024 r. częściowo jest związane z poprawą dynamiki nominalnej produkcji przemysłowej” – napisano.

„W kwietniu 2024 r. nadal pozostawała ona ujemna (-1,3 proc. rdr), jednak sytuacja uległa znaczącej poprawie w stosunku do marca 2024 r., kiedy to nominalna wartość produkcji przemysłowej spadła aż o 14,6 proc. rdr. Wielkość produkcji przemysłowej warunkuje sytuację podatników i wpływa w krótkim okresie na wysokość dochodów zarówno z VAT, jak i z CIT” – dodano.

W komunikacie resort finansów zaznacza, że w przypadku wykonania dochodów z CIT dane za maj 2024 r. są nieporównywalne z poprzednim rokiem.

„W 2024 r. termin rozliczenia rocznego za 2023 r. przypadał na 2 kwietnia, przez co tegoroczne wykonanie dochodów za okres styczeń–maj uwzględnia rozliczenie roczne, którego termin w poprzednim roku przypadał na koniec czerwca. W bieżącym roku, z uwagi na wcześniejszy termin rozliczenia rocznego, na dynamikę dochodów z CIT w porównaniu z poprzednim rokiem wpływ mają również dokonywane przez KAS w innych terminach niż w roku poprzednim zwroty dla podatników CIT wynikające z zeznań rocznych” – napisano.

MF wskazuje, że na wyższe niż przed rokiem wykonanie dochodów budżetu państwa z PIT wpłynęły przede wszystkim niższe zwroty podatku na skali podatkowej w związku z rozliczeniem rocznym.

„Wynikają one z faktu, że zeszłoroczne zwroty były wyjątkowo wysokie w wyniku wprowadzenia w połowie 2022 r. reformy ‚Niskie Podatki” – napisano.

„W związku z tym zwroty na rozliczeniu rocznym w 2023 r. uwzględniały efekt odprowadzania wyższych zaliczek przez pierwszą połowę 2022 r. niż względem całego roku. W 2024 r. efekt ten nie wystąpił” – dodano.

Szczegóły wykonania budżetu po maju 2024 r. znajdują się w załączniku do depeszy.

pat/ gor/


Artykuły powiązane

Budżet – fikcyjna siła Rosji

Kategoria: Makroekonomia
Zasobny budżet przez lata postrzegano jako symbol siły Rosji oraz główne narzędzie kształtowania rozwoju społecznego i gospodarczego. W ostatnim okresie stał się również podstawowym instrumentem obrony przed skutkami sankcji.
Budżet – fikcyjna siła Rosji

Rubel na równi pochyłej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Rubel w ostatnich kilkunastu miesiącach, z prawie 2,5-krotną dwukierunkową skalą zmienności w przedziale 80–120–50–100 rubli za dolara może uchodzić za lidera wśród najbardziej chwiejnych walut świata. Takie ruchy rosyjskiej waluty to odzwierciedlenie nie tylko słabości rosyjskiej gospodarki i siły sankcji, ale też – i to w dużej mierze – niespójnych, często wzajemnie wykluczających się działań władz w obliczu zmiennych oraz ciągle pogarszających się uwarunkowań.
Rubel na równi pochyłej

Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Docelowy wzrost PKB Chin w 2024 r. na poziomie 5 proc., zwiększenie krajowej konsumpcji, kontynuacja realizacji celów rozwojowych, w tym nacisk na rozwój nowoczesnego systemu przemysłowego, zmniejszenie barier w dostępie do rynku w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, poprawa otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw zagranicznych, kontynuacja działań na rzecz obniżania emisji dwutlenku węgla i osiągniecie neutralności węglowej to główne kierunki chińskiej polityki w 2024 r.
Kierunki chińskiej polityki w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego