Piłka nożna za darmo!

W 1997 r. Unia Europejska poprosiła państwa członkowskie o listy społecznie ważnych wydarzeń, które powinny być transmitowane w telewizji za darmo. Większość państw nie wpisała na nią dużych wydarzeń futbolowych. I to był – z punktu widzenia gospodarki – błąd.
Piłka nożna za darmo!

(CC BY Jarek Radmiersky)

Unia powinna utworzyć szeroką listę „chronionych” wydarzeń futbolowych, która obowiązywałaby we wszystkich państwach członkowskich. Mogłyby się na niej znajdować mecze turniejów UEFA, a także najważniejsze mecze z poszczególnych lig. Dlaczego?

Ponieważ ograniczenie płatnych transmisji zwiększa dobrobyt gospodarczy! Oczywiście nadawcy telewizyjni na tym stracą, podobnie kluby piłkarskie, czyli ogólnie biorąc bogaci, ale… zyskają na tym fani. Ci, którzy płacą teraz, oszczędzą i wzrosną ich realne dochody, ci, którzy nie płacą zyskają dostęp do tych transmisji. Tak właśnie powinna odbywać się efektywna redystrybucja ekonomicznego dobrobytu. Zwłaszcza, że koszty transmisji dla nadawców nie wzrosną.

>>Cały komentarz na stronie EUObserver 

(CC BY Jarek Radmiersky)

Tagi


Artykuły powiązane

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Kategoria: Analizy
Ujemne poziomy realnych stóp procentowych są nie tyle efektem dyskrecjonalnych decyzji banków centralnych, co przede wszystkim wynikają ze zmian uwarunkowań gospodarczych. W ostatnich dekadach realne stopy procentowe na świecie systematycznie się obniżały i obecnie w większości gospodarek rozwiniętych, a także w wielu gospodarkach wschodzących – w tym w Polsce – są ujemne.
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Pozytywne efekty płacy minimalnej w gospodarce Niemiec

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech zwiększyło wynagrodzenie pracowników o niskich płacach, nie zmniejszając ich szans na zatrudnienie. Spowodowało to przechodzenie pracowników do bardziej wydajnych przedsiębiorstw.
Pozytywne efekty płacy minimalnej w gospodarce Niemiec

Między produktywnością a płacą: porównanie USA i Kanady

Kategoria: Trendy gospodarcze
Autorzy znajdują mocne dowody na istnienie związku między produktywnością a płacą w USA; w przypadku Kanady dowody są mniej jednoznaczne, co wynika z faktu, że jest ona gospodarką mniejszą i bardziej otwartą międzynarodowo.
Między produktywnością a płacą: porównanie USA i Kanady