Regulacje winne brytyjskiej stagnacji

Banki w Wielkiej Brytanii dają coraz mniej kredytów, w wyniku czego cierpi sektor prywatny. Jest tak, ponieważ nadzór finansowy skupia się nieustannie na tym, by banki ograniczały pożyczki i podnosiły poziom kapitału, zupełnie nie przejmując się tym, że ma to negatywny wpływ na wzrost gospodarczy.
Regulacje winne brytyjskiej stagnacji

Czy David Cameron przekona Bank Anglii do zmiany polityki? (CC BY-ND University Hospitals Birmingham)

Gdy opadł pył wielkiego kryzysu lat 2007-2009, powszechnie zgadzano się, że brytyjski bank centralny i machina regulacyjna są, co prawda, zdolne do stymulowania wzrostu i kontroli inflacji, ale nie udaje im się adekwatnie regulować ryzyka finansowego.

Pośpiesznie więc zaczęto zmuszać banki do wzmacniania poziomu kapitału i płynności, a w efekcie – szybkiego delewarowania. Rząd poprosił także Bank Anglii o prowadzenie bardzo uważnego nadzoru finansowego, co miało usunąć ryzyko systemowe. Najgorsze jednak już minęło i od 2009 r. równie ważnym priorytetem działalności nadzoru powinno być znowu wspieranie wzrost.

Niestety, nowy system regulacji nie wspiera wzrostu. Dla czytelników „Financial Times” to jest wręcz oczywiste. Inflacja obecnie nie jest już problemem, a PKB jest w stagnacji od pięciu lat.

Banki dają coraz mniej kredytów, w wyniku czego cierpi sektor prywatny. Jest tak, ponieważ nadzór finansowy skupia się nieustannie na tym by banki ograniczały pożyczki i podnosiły poziom kapitału, zupełnie nie przejmując się tym, że ma to negatywny wpływ na wzrost gospodarczy.

>>cały komentarz: FT.com

oprac. SS

Czy David Cameron przekona Bank Anglii do zmiany polityki? (CC BY-ND University Hospitals Birmingham)

Tagi


Artykuły powiązane

Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie

Kategoria: VoxEU
Jednolity mechanizm nadzoru w strefie euro zaczął funkcjonować dopiero kilka lat temu, jednak wstępne dowody zdają się potwierdzać jego efektywność. Banki objęte wspólnym nadzorem ograniczyły wielkość swoich aktywów i stopień zależności od finansowania hurtowego.
Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie

Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii

Kategoria: Analizy
Światowy kryzys finansowy z lat 2007 – 2009 zaczął się w systemie bankowym, najpierw Stanów Zjednoczonych, a potem kilku krajów europejskich. Recesja z 2009 r. była skutkiem zamrożenia akcji kredytowej banków i wynikającą z tego niepewnością. Dzisiaj jest inaczej, ale złe długi rosną.
Sektor bankowy na świecie w obliczu pandemii

Rządy wycofują się z akcjonariatu banków

Kategoria: Rynki kapitałowe
W krajach rozwiniętych banki należą zwykle do międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, trudno więc mówić o narodowości kapitału. Na rynkach wschodzących państwo często jest właścicielem banków, choć zwykle jego władza kurczy się. Osoby fizyczne rzadko posiadają znaczące pakiety bankowych akcji.
Rządy wycofują się z akcjonariatu banków