Bank centralny Malezji wprowadza regulacje dotyczące kryptowalut

19.02.2018
W Malezji działają cztery giełdy kryptowalut. Wraz z rozwojem tego rynku pojawiły się obawy związane z działalnością przestępczą i oszustwami, co doprowadziło do ​​wzmocnienia regulacji. Malezyjski bank centralny ma nadzieję, że pozwolą one znaleźć złoty środek pomiędzy bezpieczeństwem, a innowacjami.

(CC By BTC Keychain)


Najpierw Bank centralny Malezji Bank Negara Malaysia (BNM) wydał w grudniu 2017 roku publiczne oświadczenie, w którym powtórzył swoje stanowisko, że kryptowaluty nie są legalnymi środkami płatniczymi w Malezji, co oznacza, że ​​użytkownicy nie będą chronieni przez funkcjonujące w tym kraju systemy rozwiązywania sporów. Następnie opublikował projekty rozporządzeń, których celem jest utrzymanie stabilności systemu finansowego oraz udaremnienie działalności przestępczej związanej z kryptowalutami. Ostateczne wytyczne mają zostać ogłoszone w najbliższych miesiącach.

Regulowanie wirtualu

Zgodnie z proponowanymi regulacjami giełdy walut cyfrowych podlegać będą ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz dochodach uzyskanych z nielegalnej działalności z 2001 roku. Instytucje te poddane zostaną takim samym wymogom w zakresie zachowania należytej staranności (due dilligence) jak firmy prawnicze, księgowi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Giełdy będą zobowiązane do weryfikowania tożsamości swoich klientów, monitorowania transakcji i zgłaszania podejrzanych działań organom regulacyjnym.

To zaostrzenie polityki zbiega się w czasie ze wzrostem wykorzystania malezyjskiego systemu finansowego do finansowania terroryzmu. W pierwszej połowie 2017 roku Jednostka Wywiadu Finansowego (działająca w ramach BNM) rozpatrywała 346 zgłoszeń o podejrzanych transakcjach związanych z terroryzmem, co oznacza duży wzrost w porównaniu z 93 zgłoszeniami o podejrzanych transakcjach rozpatrywanymi w ciągu całego roku 2015.

Oprócz większych wymogów dotyczących sprawozdawczości, w celu zwiększenia przejrzystości, giełdy kryptowalutowe w Malezji będą musiały publikować ceny i metody stosowane do określenia tych cen.

Oprócz BNM do gry wkroczyła także malezyjska Komisja Papierów Wartościowych. Ten organ regulacyjny zamierza opublikować ramy prawne dla giełd kryptowalut i zaostrzyć swój nadzór nad sektorem. Na początku stycznia Komisja wydała wezwanie do zaprzestania działalności, skierowane do zajmującego się kryptowalutami start-upu, łamiącego krajowe przepisy, dotyczące papierów wartościowych.

Na kłopoty poborca podatkowy

W ostatnich tygodniach na rynki kryptowalut zwróciły uwagę siły potencjalnie dużo potężniejsze od organów nadzoru finansowego – fiskus, który zaczyna podejmować zdecydowane kroki wobec giełd krytpowalut unikających opodatkowania.

Dozór może skutecznie ograniczać rozwój kryptowalut

Urzędnicy w Korei Południowej zakazali handlu kryptowalutami 11 stycznia, po tym jak władze dokonały nalotu na kilka giełd podejrzanych o uchylanie się od opodatkowania, co doprowadziło do gwałtownego spadku cen. Organy podatkowe w Indiach również zaostrzyły monitoring krajowych giełd kryptowalut, starając się zidentyfikować podmioty, które osiągnęły zyski na handlu kryptowalutami, a następnie przeniosły swoje środki do twardych walut – prawdopodobnie omijając przy okazji obowiązujące w Indiach wymogi podatkowe.

Według danych BNM na czterech głównych giełdach kryptowalut w tym państwie dokonywane są każdego miesiąca transakcje o średniej wartości 75 mln rinnggitów (17,3 mln dolarów), dlatego urząd skarbowy Malezji również zaczął dokładniej przyglądać się temu sektorowi.

W ostatnim okresie zamroził on malezyjskie konto bankowe brytyjskiej platformy do handlu kryptowalutami Luno. Działanie to może utrudnić handel kryptowalutami w Malezji, jako że użytkownicy nie będą mogli wymienić swoich środków na twardą walutę. Wraz z dojrzewaniem kryptowalut może się okazać, że to właśnie organy podatkowe będą miały największy wpływ na wzrost przejrzystości giełd, w miarę jak karani będą oszuści podatkowi, a inwestorzy w coraz większym stopniu migrować będą do giełd odpowiednio regulowanych.

Azja bitcoinem stoi

Mania związana z kryptowalutami przetoczyła się w ciągu ostatniego roku przez całą Azję. Japonia szybko staje się jednym z największych rynków kryptowalut na świecie, a prawie jedna trzecia transakcji bitcoinowych przeprowadzana jest w jenach. Południowi Koreańczycy są prawdopodobnie najbardziej aktywnymi użytkownikami kryptowalut, a prowadzona w tym państwie giełda Bithumb była najbardziej uczęszczaną giełdą kryptowalut na świecie.

Do głównego nurtu dostał się przede wszystkim bitcoin. Kontrakty terminowe na bitcoin oferowane są obecnie przez działającego w Chicago operatora giełd instrumentów pochodnych CME Group oraz przez Chicago Board Options Exchange.

Szybki wzrost tego sektora przedstawiany był jako wielki sukces w zakresie innowacji oraz początek nowej ery dla sektora finansowego. Blockchain, czyli technologia leżąca u podstaw większości cyfrowych walut, przedstawiany był jako przełomowa innowacja; stosowany w tej technologii system weryfikacji w oparciu o rozproszoną księgę rachunkową jest obecnie wdrażany przez duże międzynarodowe instytucje finansowe, które chcą w ten sposób zwiększyć szybkość i niezawodność własnych systemów rozliczeniowych.

Z powodu gwałtownego wzrostu cen pojawiły się obawy, że rynki głównych walut cyfrowych zamieniają się w bańkę inwestycyjną, a organy regulacyjne niepokoją się szerzącą się spekulacją. Coraz częściej werbalizowane są także obawy, że kryptowaluty mogą być wykorzystywane przez przestępców lub grupy terrorystyczne w celu prania pieniędzy lub nielegalnego finansowania.

Globalny szał związany z kryptowalutami doprowadził w ciągu ostatniego roku do gwałtownych wahań cen: cena bitcoina wzrosła z około 800 dolarów za jednostkę tej waluty w styczniu 2017 roku do ponad 19 tys. dolarów za jednostkę w grudniu, po czym spadła do poziomu około 10 tys. dolarów na początku lutego 2018 roku (za portalem Coindesk).

1111

© [2018] The Economist Intelligence Unit Limited.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Artykuł opublikowany na licencji, tłumaczenie NBP. Oryginał w j. angielskim znajduje się w bazie www.viewswire.com


Tagi


Artykuły powiązane