Autor: Milena Kabza

Doktor nauk ekonomicznych, Departament Stabilności Finansowej NBP

Banki centralne mogą być znów zmuszone do interwencji płynnościowych

Axel Weber i Raghuram Rajan, byli prezesi banków centralnych Niemiec i Indii, ostrzegają przed koniecznością interwencji banków centralnych w obliczu możliwego kryzysu płynnościowego na rynkach finansowych. I to mimo postępu w zakresie restrukturyzacji i likwidacji instytucji finansowych (resolution).
Banki centralne mogą być znów zmuszone do interwencji płynnościowych

Raghuram Rajan i Axel Weber (CC BY NC ND 2.0 IMF)

Raghuram Rajan wskazuje, że znaczący wzrost płynności na światowych rynkach finansowych w okresie pokryzysowym był jednym z głównych czynników zwiększających poziom zadłużenia zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym – w szczególności w Chinach, ale także w Europie i Stanach Zjednoczonych. Należy zatem się zastanowić, co się stanie, kiedy płynność rynkowa spadnie, a dłużnicy staną w obliczu możliwych problemów ze spłatą długu – tzn. czy banki centralne będą wówczas interweniować na rynku, dostarczając brakującą płynność. Według niego banki centralne w takiej sytuacji byłyby zmuszone do interwencji na rynku w celu zapewnienia ciągłości jego działania i zachowania stabilności finansowej – podobnie jak w czasie globalnego kryzysu finansowego w 2008 roku.

Opinię o ewentualnej konieczności interwencji banków centralnych podziela również Axel Weber. Ocenia on, że pokryzysowe i wciąż trwające reformy rynku finansowego mające na celu m.in. ustanowienie wiarygodnych i skutecznych mechanizmów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych (resolution) nie są jeszcze wystarczającą przesłanką dla banków centralnych, aby nie podejmowały interwencji w warunkach nagłego spadku płynności rynkowej. Zauważył, że obecny niski poziom zmienności na rynkach finansowych wynika częściowo z tego, że uczestnicy rynku próbują odpowiednio wycenić ryzyko polityczne (związane w szczególności z niepewnością dotyczącą amerykańskiej polityki gospodarczej oraz serią wyborów w Europie) i uważają, że w razie potrzeby z pomocą przyjdą banki centralne.

Zarysowany powyżej problem ma też związek z poziomem wzrostu gospodarczego na świecie. Rajan zauważył, że w ostatnich latach był on związany ze wzrostem poziomu zadłużenia oraz krótkowzrocznością polityków gospodarczych dotyczącą pogoni za utrzymaniem relatywnie wysokiego poziomu wzrostu PKB, bez zastanawiania się nad możliwymi zagrożeniami i potrzebą ich ograniczania. Z tego powodu istotne jest bardziej długoterminowe spojrzenie na gospodarkę w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, pamiętając jednocześnie o tym, by korzyści ze wzrostu gospodarczego dotyczyły wszystkich równomiernie – w przeciwnym wypadku może to grozić obaleniem istniejącego systemu gospodarczego.

Opinie pochodzą z panelu poświęconego rozwojowi sytuacji ekonomicznej na świecie „Global Economy on an Upswing: Can it Work for All?” w czasie wiosennych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. 

>>Nagranie z panelu tutaj

Raghuram Rajan i Axel Weber (CC BY NC ND 2.0 IMF)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Kategoria: Polityka pieniężna
Mija 30 lat stosowania strategii celu inflacyjnego na świecie, która stała się jednym z najpowszechniej stosowanych reżimów polityki pieniężnej. Strategia ta zakłada wykorzystanie publicznego ogłoszenia poziomu celu inflacyjnego jako kotwicy nominalnej dla oczekiwań inflacyjnych.
Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Kategoria: Makroekonomia
W odpowiedzi na recesję, która po kryzysie finansowym 2008 roku objęła niemal wszystkie gospodarki świata, kilka banków centralnych w krajach rozwiniętych obniżyło stopy procentowe do poziomu bliskiego zera. Niektóre poszły dalej, obniżając stopy depozytów przyjmowanych od banków komercyjnych poniżej zera.
Kontrowersje wokół ujemnych stóp procentowych

Nowy, cyfrowy pieniądz banku centralnego

Kategoria: Makroekonomia
Cyfryzacja przekształca wiele aspektów działalności gospodarczej, zmniejsza rolę gotówki w pośrednictwie finansowym i sprzyja powstaniu nowych form pieniądza. Stanowi to duże wyzwanie dla banków centralnych.
Nowy, cyfrowy pieniądz banku centralnego