Bartoszewicz: Narodowy Bank Polski to ostatnia niezależna instytucja w Polsce

Podstawą dzisiejszej gospodarki jest pieniądz, a ochrona zaufania do pieniądza to fundamentalne zadanie banku centralnego. Dlatego niezależność tej najważniejszej instytucji finansowej powinna pozostać kwestią kluczową. „To gra o bezpieczeństwo każdego z nas – ocenia w wywiadzie dla „Obserwatora Finansowego” dr Artur Bartoszewicz, ekonomista Szkoły Głównej Handlowej.

W rozmowie wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest, aby Narodowy Bank Polski, jak każdy bank centralny, pozostał wolny od wpływu i nacisków polityków. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nakazuje ustawodawcy przyznanie Narodowemu Bankowi Polskiemu szczegółowych kompetencji niezbędnych dla realizacji funkcji banku państwa, banku banków, emisji pieniądza, określania i realizacji polityki pieniężnej oraz odpowiedzialności za wartość polskiej waluty, a zapisana w prawie współpraca z rządem ma określone znaczenie i nie jest obligatoryjna, jeśli rząd chciałby wpływać na bank centralny oraz jego decyzje w sposób, który bank centralny uznałby za szkodliwy dla wartości pieniądza oraz gospodarki. Jest to właśnie cały sens zapisanej w konstytucji niezależności banku centralnego. Jak ocenia jednak dr Bartoszewicz, wywierana dzisiaj na NBP presja jest zjawiskiem złym, które może być katastrofalne w skutkach.

„Narodowy Bank Polski jako umocowany konstytucyjnie i ustawowo niezależny bank centralny to ostatni obszar całkowitej suwerenności. Jeżeli złamiemy niezależność NBP, stracimy niebagatelnie ważną instytucję chroniącą tę niezależność na poziomie narodowym, opartą na naszej narodowej walucie, jaką jest złoty” –powiedział ekonomista. „Można oceniać, dyskutować o działaniach Narodowego Banku Polskiego, ale nie można wywierać presji na samą instytucję oraz na prezesa NBP, Radę Polityki Pieniężnej czy Zarząd banku” – dodał.

Ekspert z SGH podkreślił, że fundamentem działania banku centralnego jest ochrona pieniądza – jego wartości, ale także zaufania do krajowej waluty. Jego zdaniem każde podjęte kroki naruszające niezależność banku centralnego, które doprowadzą do utraty zaufania do NBP, a tym samym do nadzorowanego przez niego złotego, może spowodować perturbacje gospodarcze niemożliwe do oszacowania.

„To proszenie się o kryzys wewnętrzny powodujący zniszczenie polskiej gospodarki. Trzeba mieć świadomość istnienia granicy, po przekroczeniu której konsekwencje społeczno-gospodarcze są już porównywalne z Armagedonem. Gra toczy się o suwerenność i długotrwałe bezpieczeństwo i banku, i każdego z nas” – ostrzegł dr Bartoszewicz. „Każdy mechanizm, który doprowadzi do sytuacji, w której uznamy, że nie ufamy bankowi centralnemu, a co za tym idzie nie ufamy temu, co nadzoruje, co emituje bank polski (…), to tak wrażliwy cel, że gra na tym, dywagowanie, podważanie niezależności banku centralnego może doprowadzić do perturbacji gospodarczych w skali dzisiaj dla nas nie do oszacowania. Możemy mówić o kryzysach, które przychodzą do nas z zewnątrz, ale wywołanie własne, przez samych siebie, kryzysu wewnętrznego spowoduje zniszczenie gospodarki Polski” – podkreślił ekonomista.

Cała rozmowa do odsłuchania tutaj

 

rozmawiał dr Grzegorz Jeż

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań

Kategoria: Trendy gospodarcze
W seriach wydawniczych Materiały i Studia NBP oraz NBP Working Papers został niedawno opublikowany raport przedstawiający wyniki najnowszych badań dotyczących mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Z wielu wątków poddanych analizie wybraliśmy trzy, które streszczamy w niniejszym artykule. Rozpoczynamy od czynników wpływających na możliwie zmiany mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Następnie analizujemy siłę i opóźnienia, z jaką decyzje Rady Polityki Pieniężnej oddziałują na gospodarkę. W ostatniej części artykułu przyglądamy się bliżej funkcjonowaniu kanału kredytowego polityki pieniężnej w Polsce.
Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce: wybrane wnioski z najnowszych badań

Garść faktów i refleksji o przeszłości polskiej bankowości centralnej

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ciągu ostatnich 200 lat bankowość centralna przeszła poważną ewolucję, zmieniały się jej zadania oraz reguły polityki pieniężnej. Tekst pokazuje z tej perspektywy dwa banki centralne: Bank Polski (1828–1866) oraz Bank Polski SA (1924–1939). Akcent położono na okoliczności ich powstania oraz intencje i oczekiwania projektodawców, które zdeterminowały statutowy zakres ich uprawnień. Pokazano trudne wybory odnośnie do priorytetów i gradacji celów, przed jakimi stawiała je rzeczywistość gospodarcza. Okoliczności te skłaniały do pytań o właściwe cele i zasady funkcjonowania banków centralnych, tworzyły przestrzeń dla ścierania się koncepcji swoistego bankowego wariabilizmu i statyzmu.
Garść faktów i refleksji o przeszłości polskiej bankowości centralnej