Bezrobocie maleje, ale pewność pracy nie wzrasta

Procentowy udział pracowników, którzy nie mają pewności dalszego zatrudnienia, gdyż ich umowy zawarte są najwyżej na 3 miesiące okazuje się odporny na zmiany koniunktury. W krajach UE stabilnie kształtuje się na poziomie 2,3 proc. W Polsce wynosi 4,5 proc. i nieznacznie tylko maleje.

Eurostat za pracę niepewną uznaje zatrudnienie na umowy zawierane do trzech miesięcy. Z kolei GUS dzieli w BAEL pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony oraz na czas określony, nie przybliżając jednak terminów zawieranych umów. Praktyka rynku pracy jest zaś w naszym kraju o wiele bogatsza niż to przewiduje statystyka. Dokładna i równie systematyczna dokumentacja nie obejmuje m.in. najmniej stabilnych z punktu widzenia pracownika umów zleceń, nie mówiąc już o wątpliwych pod względem prawnym przypadkach umów o dzieło udających umowy zlecenia.

Wśród krajów należących do Unii Europejskiej najwyższy poziom krótkoterminowego zatrudnienia (8,4 proc. pracujących w 2016 r.) notowany jest w Chorwacji. W ostatnich latach sytuacja z punktu widzenia tamtejszych pracowników stopniowo pogarsza się. Jeszcze w 2008 r. (przy niższej niż obecnie ogólnej stopie bezrobocia) udział okresowego zatrudnienia był o ponad połowę niższy i wynosił tylko 3,5 proc.

Wysoki udział krótkoterminowego zatrudnienia – co może być zaskoczeniem – notowany jest także we Francji (4,8 proc.), a także – co już zaskoczeniem pewnie nie jest – w Hiszpanii (4,7 proc.) oraz w Polsce (4,5 proc.).

Podobny jak w Polsce udział krótkoterminowych umów notowany jest w Słowenii, a nieznacznie mniejszy w Finlandii. W porównaniu z rokiem 2008 sytuacja nie uległa większym zmianom. W Polsce po wzroście z 4,2 proc. w roku 2008 do 4,8 proc. w roku 2014 w kolejnych dwóch latach umów okresowych ubywało.

Na przeciwległym unijnym biegunie są kraje, w których umowy krótkookresowe praktycznie nie występują, gdyż ich udział nie przekracza 1 proc. zatrudnionych pracowników. Do krajów tych należą m.in. Niemcy (0,5 proc. w roku 2016), Wielka Brytania i Czechy (po 0,4 proc.), Rekord w UE bije pod tym względem Rumunia – tylko 0,2 proc. Z europejskich krajów spoza UE równie niski udział umów okresowych notowany jest m.in. w często wybieranej przez poszukujących pracy Polaków Norwegii (0,6 proc.).

Udział umów krótkookresowych jest w Unii Europejskiej podobny zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn (w obu przypadkach 2,3 proc.). W Polsce krótkookresowe umowy kobiet to nieco rzadszy przypadek (4,3 proc.) niż w przypadku mężczyzn (4,8 proc.). W krajach UE z najmniejszą pewnością zatrudnienia musza się liczyć podejmujący pracę w rolnictwie, rybołówstwie i leśnictwie (8,1 proc. umów ma charakter krótkoterminowy). W Polsce udział ten jest jeszcze wyższy i sięga 9,9 proc.

Znacznie mniej stabilna niż średnio w Unii jest w Polsce praca w obszarze telekomunikacji, w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. W naszym kraju 5,8 proc. umów zawieranych jest w tych dziedzinach na krótki okres czasu, podczas gdy średnia w UE to 2,0 proc. Podobnie jak w Unii znacznie większe poczucie stabilności daje podjęcie pracy w administracji publicznej, szkolnictwie, czy służbie zdrowia. W Polsce krótkookresowych umów w tych dziedzinach jest zaledwie 1,7 proc., przy średniej unijnej na poziomie 1,6 proc.

Statystyka dotycząca pewności zatrudnienia w przypadku Eurostatu dotyczy 2016 roku. Badanie aktywności ekonomicznej ludności Polski (BAEL), który przygotowuje GUS – III kwartał 2017 r.

>> czytaj także: Eurostat o umowach o pracę


Tagi


Artykuły powiązane

Więcej Polaków może pracować, jeśli im się to ułatwi

Kategoria: Pracownicy NBP
Podaż pracy, czyli liczba osób aktywnych zawodowo, zmniejsza się o około 100 tys. rocznie. Do zrównoważenia ubytku wystarczyłby jednak wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,3 punktu proc. – mówią dr Katarzyna Saczuk i dr Robert Wyszyński z Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Więcej Polaków może pracować, jeśli im się to ułatwi

Geograficzne zróżnicowanie handlu zagranicznego Polski

Kategoria: Analizy
Wraz ze zwiększaniem się obrotów w polskim handlu zagranicznym rosną dysproporcje w strukturze geograficznej eksportu i importu. Istotną część eksportu do krajów UE stanowią produkty importowane z krajów trzecich, zarówno w postaci dóbr pośrednich, jak i w coraz większym stopniu dóbr finalnych.
Geograficzne zróżnicowanie handlu zagranicznego Polski

Francja: najważniejsze – uelastycznić rynek pracy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ostatnie dwa lata są nadspodziewanie dobre dla francuskiej gospodarki. Ale od listopada 2018 roku trwają nieustanne protesty „żółtych kamizelek”. Ruch, który rozpoczął się jako sprzeciw wobec podwyżki podatków paliwowych, jest reakcją na reformy prezydenta Emmanuela Macrona.
Francja: najważniejsze – uelastycznić rynek pracy