Coraz lepsza kondycja przedsiębiorstw

Do 5,5 procent wzrósł w drugim kwartale wskaźnik rentowności obrotu netto przedsiębiorstw w Polsce. To najwyższy poziom od 2007 roku. Kończąca się powoli deflacja nie przeszkadzała – jak się okazuje - umacnianiu się kondycji firm. Blisko 40 proc. z nich to przedsiębiorstwa o wysokiej rentowności.

OKO_OF_1811

W kwartale 2016 r. wynik finansowy brutto sektora przedsiębiorstw był wyższy niż rok wcześniej, głównie dzięki poprawie zysku ze sprzedaży – zwraca  uwagę NBP w listopadowym Raporcie o inflacji. Wzrost zysków przedsiębiorstw ze sprzedaży wynikał z niższej dynamiki kosztów niż przychodów, do czego z kolei przyczyniła się niższa dynamika cen energii i dóbr zaopatrzeniowych niż cen sprzedanych dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych. W przypadku eksporterów korzystnie na wynik finansowy wpływał również słabszy niż w poprzednich latach kurs złotego.

Lepsze niż w poprzednich latach wyniki finansowe firm znajdują odzwierciedlenie w wyższych wskaźnikach rentowności. Ponadto odsetek przedsiębiorstw o wysokiej rentowności osiągnął w drugim kwartale najwyższy notowany poziom, zaś odsetek firm rentownych utrzymał się na poziomie zbliżonym do maksimum z 2007 r.

W niektórych branżach rentowność niestety nie rośnie, a nawet jest ujemna. W drugim kwartale straty wciąż notowało górnictwo, co jest efektem wyraźnie niższych niż w poprzednich latach cen surowców energetycznych.

OKO_OF_1811

Tagi