Autor: Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, pracuje w NBP

Demokraci obawiają się, że deregulacja może sprzyjać korupcji

We wtorek 14 lutego prezydent Donald Trump podpisał ustawę uchylającą kontrowersyjny przepis dotyczący ujawniania przez przedsiębiorstwa z branży wydobywczej transakcji finansowych na rzecz obcych rządów.
Demokraci obawiają się, że deregulacja może sprzyjać korupcji

Prezydent Donald Trump (CC BY-SA 2.0 Gage Skidmore)

Ta decyzja jest elementem działań nowej administracji Białego Domu w zakresie deregulacji, która ma obejmować przedsiębiorstwa energetyczne, instytucje finansowe i inne firmy. Według prezydenta Trumpa miały one „cierpieć” przez ostatnie osiem lat.

Narzędziem, które umożliwia takie zmiany prawne, jest tzw. ustawa o przeglądzie Kongresu (Congressional Review Act, CRA) i to właśnie w jej ramach został wydany ten akt prawny – trzeci od początku kadencji nowego prezydenta USA.

Decyzja prezydenta Trumpa odnosi się do uchylenia przepisów dotyczących Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission, SEC), które zostały zawarte w kompleksowej reformie amerykańskiego systemu finansowego w postaci ustawy Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act z 2010 roku.

Uchylone przepisy SEC miały przeciwdziałać korupcji poprzez konieczność ujawniania przez przedsiębiorstwa z branży wydobywczej (ropa naftowa, gaz, węgiel, surowce mineralne) notowane na amerykańskiej giełdzie honorariów i innych płatności dla rządów innych państw bogatych w surowce naturalne.

Celem działania prezydenta Donalda Trumpa ma być natomiast ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych oraz poprawa na rynku pracy przez tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze energetycznym. W opinii administracji Białego Domu oraz niektórych republikańskich przedstawicieli Kongresu wymogi SEC powodowały duże i niepotrzebne koszty dla amerykańskich przedsiębiorstw naftowych, gazowych i kopalń. Były one przez to mniej konkurencyjne w porównaniu z zagranicznymi firmami, które nie są zobligowane do przestrzegania podobnych przepisów. Szczególne protesty przeciwko przepisom SEC były zgłaszane przez firmy naftowe, a zwłaszcza Exxon Mobil Corp., której prezesem był Rex Tillerson, obecny sekretarz stanu USA.

W opinii środowiska demokratów decyzja prezydenta Trumpa oznacza „zwycięstwo korupcji”. Według nich zasady dotyczące ujawniania informacji przez firmy energetyczne notowane na giełdzie sprzyjały transparentności oraz walce z korupcją i niegospodarnością. Ponadto nie różniły się znacząco od podobnych przepisów obowiązujących w Kanadzie i w Europie. Co więcej, podkreśla się, że jeśli Stany Zjednoczone będą liderem w zakresie ujawniania takich informacji, to inne kraje mogą brać z nich przykład.

Komisja SEC jest nadal zobowiązana w ramach przepisów ustawy Dodda-Franka do przygotowania jakiejś formy reguł w zakresie ujawniania informacji przez firmy z przemysłu wydobywczego notowane na giełdzie. Jednak nowe przepisy nie będą mogły mieć takiego samego brzmienia jak te uchylone.

W przyszłości obserwatorzy polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych oczekują dalszych i bardziej radykalnych działań nowej administracji waszyngtońskiej w zakresie deregulacji. W kontekście przemysłu wydobywczego kolejnymi działaniami mogą być zmiany polityki klimatycznej dotyczącej w szczególności ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez elektrownie.

Prezydent Donald Trump (CC BY-SA 2.0 Gage Skidmore)

Tagi


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (30.05–03.06.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (09–13.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Rozpędzona karuzela ze SPAC grozi wykolejeniem

Kategoria: Analizy
Akwizycyjne spółki celowe, czyli SPAC, coraz częściej popełniają nadużycia, narażając inwestorów na potężne straty. Sprawiło to, że organy regulacyjne USA wzięły pod lupę te spółki inwestycyjne.
Rozpędzona karuzela ze SPAC grozi wykolejeniem