Autor: Milena Kabza

Doktor nauk ekonomicznych, Departament Stabilności Finansowej NBP

Demokraci obawiają się, że deregulacja może sprzyjać korupcji

We wtorek 14 lutego prezydent Donald Trump podpisał ustawę uchylającą kontrowersyjny przepis dotyczący ujawniania przez przedsiębiorstwa z branży wydobywczej transakcji finansowych na rzecz obcych rządów.
Demokraci obawiają się, że deregulacja może sprzyjać korupcji

Prezydent Donald Trump (CC BY-SA 2.0 Gage Skidmore)

Ta decyzja jest elementem działań nowej administracji Białego Domu w zakresie deregulacji, która ma obejmować przedsiębiorstwa energetyczne, instytucje finansowe i inne firmy. Według prezydenta Trumpa miały one „cierpieć” przez ostatnie osiem lat.

Narzędziem, które umożliwia takie zmiany prawne, jest tzw. ustawa o przeglądzie Kongresu (Congressional Review Act, CRA) i to właśnie w jej ramach został wydany ten akt prawny – trzeci od początku kadencji nowego prezydenta USA.

Decyzja prezydenta Trumpa odnosi się do uchylenia przepisów dotyczących Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission, SEC), które zostały zawarte w kompleksowej reformie amerykańskiego systemu finansowego w postaci ustawy Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act z 2010 roku.

Uchylone przepisy SEC miały przeciwdziałać korupcji poprzez konieczność ujawniania przez przedsiębiorstwa z branży wydobywczej (ropa naftowa, gaz, węgiel, surowce mineralne) notowane na amerykańskiej giełdzie honorariów i innych płatności dla rządów innych państw bogatych w surowce naturalne.

Celem działania prezydenta Donalda Trumpa ma być natomiast ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych oraz poprawa na rynku pracy przez tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze energetycznym. W opinii administracji Białego Domu oraz niektórych republikańskich przedstawicieli Kongresu wymogi SEC powodowały duże i niepotrzebne koszty dla amerykańskich przedsiębiorstw naftowych, gazowych i kopalń. Były one przez to mniej konkurencyjne w porównaniu z zagranicznymi firmami, które nie są zobligowane do przestrzegania podobnych przepisów. Szczególne protesty przeciwko przepisom SEC były zgłaszane przez firmy naftowe, a zwłaszcza Exxon Mobil Corp., której prezesem był Rex Tillerson, obecny sekretarz stanu USA.

W opinii środowiska demokratów decyzja prezydenta Trumpa oznacza „zwycięstwo korupcji”. Według nich zasady dotyczące ujawniania informacji przez firmy energetyczne notowane na giełdzie sprzyjały transparentności oraz walce z korupcją i niegospodarnością. Ponadto nie różniły się znacząco od podobnych przepisów obowiązujących w Kanadzie i w Europie. Co więcej, podkreśla się, że jeśli Stany Zjednoczone będą liderem w zakresie ujawniania takich informacji, to inne kraje mogą brać z nich przykład.

Komisja SEC jest nadal zobowiązana w ramach przepisów ustawy Dodda-Franka do przygotowania jakiejś formy reguł w zakresie ujawniania informacji przez firmy z przemysłu wydobywczego notowane na giełdzie. Jednak nowe przepisy nie będą mogły mieć takiego samego brzmienia jak te uchylone.

W przyszłości obserwatorzy polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych oczekują dalszych i bardziej radykalnych działań nowej administracji waszyngtońskiej w zakresie deregulacji. W kontekście przemysłu wydobywczego kolejnymi działaniami mogą być zmiany polityki klimatycznej dotyczącej w szczególności ograniczenia emisji dwutlenku węgla przez elektrownie.

Prezydent Donald Trump (CC BY-SA 2.0 Gage Skidmore)

Tagi


Artykuły powiązane

Economic freedom means development

Kategoria: Macroeconomics
The 2019 Economic Freedom Report by The Heritage Foundation shows that the world seems to be at a crossroads — it may continue on the path of economic freedom or it may return to hindered growth and development.
Economic freedom means development

Karawana jednorożców wędruje na giełdę

Kategoria: Analizy
Czy 2019 r. zostanie zapamiętany jako rok debiutów giełdowych jednorożców, czyli start-upów wycenianych na rynku prywatnym na ponad miliard dolarów? Przynajmniej kilkanaście, w tym kilka bardzo dużych, jest w drodze na giełdę, a kilka w tym roku już na nią weszło.
Karawana jednorożców wędruje na giełdę

Innovation is created from private capital

Kategoria: New trends
The state does not have its own capital and in order to create something it first needs to take resources from someone else, says Professor Robert Ciborowski, the President of the University of Białystok.
Innovation is created from private capital