• Obserwator Finansowy

Dług publiczny w Europie maleje

29.10.2016
Z 87,5 proc. do 84,3 proc. w relacji do PKB zmalał na koniec II kwartału 2016 r. w porównaniu z sytuacją przed rokiem dług sektora rządowego w krajach należących do Unii Europejskiej – wynika z obliczeń Eurostatu. Wartość długu obliczono na koniec czerwca na 12 556,1 mld euro.

Wykres 1 OKO Dlug sektora rzadowego 1120

Największe problemy z wielkością długu ma w Europie Grecja, gdzie od końca II kwartału 2015 r. do końca II kwartału 2016 r. wzrósł on aż o blisko 10 pkt proc. (ze 169,5 do 179,2 proc. PKB). Kolejni liderzy zadłużenia to Włochy (135,5 proc. PKB), Portugalia (131,7 proc.), Belgia (109,7 proc.) i Cypr (109,0 proc.). Najniższym poziomem zadłużenia sektora rządowego w Unii Europejskiej może cieszyć się Estonia (9,7 proc.), Luksemburg (22,0 proc.) i Bułgaria (29,4 proc.). Polska z zadłużeniem na poziomie 53,8 proc. (w naszym przypadku liczone jest ono w złotych) sytuuje się wśród krajów mniej obciążonych długiem.

Oprócz bezwzględnej wielkości zadłużenia liczy się także dynamika zmian. W gronie krajów, w których ono wzrosło od połowy 2015 r. do połowy 2016 r. – oprócz wspomnianej wcześniej Grecji – jest także Łotwa (wzrost o 3,7 pkt proc.), Portugalia (wzrost o 2,9 pkt. proc.), Polska (wzrost o 2,7 pkt proc.) i Litwa (wzrost o 2,6 pkt proc.).

Dług sektora rządowego najsilniej zmalał w ciągu ostatniego roku (aż o 13,0 pkt. proc.) w Irlandii, choć nadal wynosi on w tym kraju 77,8 proc.


Tagi


Artykuły powiązane