Do urzędu coraz częściej przez internet

Z 34 do 44 proc. wzrósł w ostatniej dekadzie odsetek mieszkańców UE kontaktujących się z urzędami przez internet. Znacznie mniej czyni to aktywniej, wysyłając przez internet wypełnione formularze. W Polsce odsetek ten jest dużo niższy, ale masowa już skala e-rozliczeń PIT zwiastuje przyspieszenie zmian.

Najchętniej korzystają z internetu przy załatwianiu spraw urzędowych mieszkańcy północnych krajów europejskich. Rekordowo wysoki udział pośrednictwa internetu w zdobyciu wiedzy o formalnościach związanych z urzędowymi procedurami – jak wynika z najnowszej dokumentacji Eurostatu na ten temat – notowany jest w przypadku Danii. Źródłem tym w 89 proc. był w 2019 r. internet. Danii nieznacznie jedynie ustępują pod tym względem (84 proc.) Finlandia i poza-unijna Norwegia (80 proc.). Do europejskich liderów w tej dziedzinie należą także Szwecja (79 proc.) i Holandia (76 proc.). Średnia unijna (już bez Wielkiej Brytanii) to 44 proc. Najmniej zaawansowanymi krajami europejskimi w pozyskiwaniu wiedzy o procedurach przez internet są Rumunia (9 proc.), Włochy (19 proc.) i Bułgaria (20 proc.).

Zdobycie potrzebnej informacji to ważny, ale zaledwie pierwszy krok na drodze do załatwienia urzędowej sprawy. O znacznie wyższym poziomie zaawansowania kontaktów obywateli z urzędem świadczy korzystanie z internetu przy wypełnianiu i wysyłce stosownych formularzy i dokumentów. Pod tym względem mieszkańcy Unii są nieco bardziej wstrzemięźliwi. Średnia unijna w 2019 r. to 26 proc. Najbardziej powszechne jest to w przypadku mieszkańców Szwecji (77 proc.), Danii i Estonii (po 74 proc.) oraz Finlandii (72 proc.). Zdecydowanie rzadsze w przypadku np. Niemiec (tylko 21 proc.).

Koszty biurokracji można zmniejszyć

Przeniesienie przynajmniej części procedur urzędowych do internetu to, jak wynika z analizy statystyk, w dużej mierze kwestia pokoleniowa. Elektroniczna droga pozyskania niezbędnych informacji wykorzystywana jest najczęściej przez Europejczyków w wieku od 25 do 34 lat (66 proc.) oraz kolejnej dziesiątki roczników – od 35 do 44 lat (63 proc.). W przypadku osób starszych i w podeszłym wieku jest to o wiele rzadsze. W 2019 r. do internetu w poszukiwaniu wiedzy o procedurach zaglądało 31 proc. mieszkańców Unii w wieku od 65 do 74 lat.

Dane Eurostatu dotyczące wykorzystania w Polsce internetu do załatwiania spraw urzędowych wskazują, że ta forma kontaktu rozwija się w naszym kraju znacznie wolniej niż w innych, nawet sąsiednich krajach. W okresie ostatnich 12 miesięcy z możliwości takiej skorzystało (dane za 2019 r.) 25 proc. naszych obywateli. Dekadę wcześniej – w 2009 r. – udział ten wynosił niemalże tyle samo – 22 proc. W tym czasie w Czechach udział ten wzrósł z 25 do 52 proc., w Słowacji – z 33 do 47 proc., a na Węgrzech z 28 do 50 proc.

Obok Rumunii i Włoch należymy niestety – wskazują na to statystyki Eurostatu – do krajów i społeczeństw, które w Unii Europejskiej z największym oporem zmieniają swój sposób relacji z instytucjami urzędowymi. Może to wynikać m.in. z braku przyjaznych pod tym względem zasad formalnego postępowania w urzędach, m.in. dobrego interfejsu urzędów pozwalającego łatwo zdalnie zdobywać wszystkie potrzebne informacje, a potem pokonywać kolejne etapy przyjętych procedur.

E-czterdziestolatek, czyli jak generacja X w Unii Europejskiej korzysta z bankowości internetowej

Inna przypuszczalna przyczyna, to podobnie jak w innych krajach europejskich, wyraźna bariera pokoleniowa. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, kontakt z instytucjami za pośrednictwem internetu wyraźnie pogarsza się wśród osób w wieku powyżej 45 roku życia. Znacznie częściej z internetu korzystają także w przypadku kontaktu z urzędami osoby, które są z nim obyte w praktyce od dzieciństwa.

Kontakt z urzędami za pośrednictwem internetu mogą jednak nawet skokowo powiększyć w całym społeczeństwie takie udane doświadczenia jak np. wprowadzenie w naszym kraju od 2019 r. rozliczeń osób prywatnych z podatku dochodowego. Wprowadzenie w 2019 r. systemu rozliczeń PIT, w którym to urząd sam na podstawie zgromadzonej dokumentacji od pracodawców, czy zleceniodawców, przygotowuje dokument zeznania podatkowego, a osoba indywidualna jedynie potwierdza poprawność wyliczenia, zaakceptowało ponad 16 mln podatników, czyli ok. 57 proc. płatników PIT.

W 2020 r. liczby te mogą być jeszcze wyższe. W drugiej połowie lutego z możliwości złożenia e-PITu przez internet skorzystało już ponad 1 mln podatników. Dzięki takim, korzystnym dla indywidualnego obywatela zmianom, polskie statystyki dotyczące relacji z urzędami poprzez internet mogą się wkrótce znacznie poprawić.

>>> Eurostat o relacjach z urzędami przez Internet

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Wykluczenie cyfrowe coraz bardziej bolesne

Kategoria: Analizy
Prawie połowa światowej populacji wciąż nie korzysta z internetu. W czasie pandemii utrudnia to lub uniemożliwia dostęp do wielu dóbr i świadczeń socjalnych, pogłębiając społeczne wykluczenie. Potrzeba więcej inicjatyw, aby ten stan zmienić.
Wykluczenie cyfrowe coraz bardziej bolesne

Digital exclusion increasingly more painful

Kategoria: New trends
Almost half of the global population still is not using the internet. During the pandemic being offline makes it difficult or even impossible to access many goods, services and social benefits, thereby deepening social exclusion. We need more initiatives in order to change this situation.
Digital exclusion increasingly more painful

Internet banking will expand due to #StayAtHome

Kategoria: Financial markets
As the coronavirus pandemic was spreading, concepts such as home office and e-learning gained in popularity. As consumers mobility has been limited, it can be assumed that home banking will also follow and will increase the number of online banking users.
Internet banking will expand due to #StayAtHome