MFW: Dobra koniunktura w gospodarce nie potrwa długo

18.04.2018
Mimo dobrych perspektyw krótkoterminowych, światową gospodarkę czeka spowolnienie, któremu mogą towarzyszyć wojny handlowe – od takich wniosków z raportu World Economic Outlook rozpoczęło się wczoraj tegoroczne wiosenne spotkanie MFW i Banku Światowego.
IMF MFW M Obstfeld CC By NC ND IMF

Maurice Obstfeld, główny ekonomista MFW, podkreśla rolę międzynarodowej współpracy w zwalczaniu globalnych kryzysów. (CC By NC ND IMF)

Maurice Obstfeld, główny ekonomista MFW, podkreśla rolę międzynarodowej współpracy w zwalczaniu globalnych kryzysów. (CC By NC ND IMF)

W World Economic Outlook (WEO), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje, że światowa gospodarka wzrośnie o 3,9 proc. w 2018 i 2019 roku – bez zmian w stosunku do prognoz ogólnych ze stycznia. Korekty prognoz – w górę – dotyczyły zaś Stanów Zjednoczonych, w przypadku których MFW wskazał, że obniżki podatków dodadzą łącznie 1,2 proc. do PKB tego kraju do 2020 roku, a gospodarka wzrośnie o 2,9 proc. w 2018 r. i 2,7 proc. w 2019 r.

W przypadku większości innych gospodarek rozwiniętych i wschodzących odnotowano mniejsze rewizje prognoz w górę. Prognozy dla Chin przewidują wzrost o 6,6 proc. w 2018 r. i 6,4 proc. w 2019 r., a dla strefy euro PKB wzrośnie odpowiednio o 2,4 proc. i 2 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat. Z kolei Wielka Brytania będzie jednym z najwolniej rozwijających się krajów wśród gospodarek rozwiniętych ze względu na konsekwencje Brexitu.

MFW oszacował, że poprawa prognoz na następne pięć lat w 60 proc. wynika z wyższego poziomu produktywności. Analitycy Funduszu podkreślają, że w przyszłym roku gospodarki rozwinięte nie będą już miały możliwości utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB bez wzrostu poziomu inflacji. Po 2018 r. stopa wzrostu w krajach rozwiniętych może spaść poniżej poziomu sprzed ostatniego kryzysu, co jest spowodowane głównie starzeniem się społeczeństw w tych krajach i niższym przewidywanym poziomem produktywności.

Maurice Obstfeld, główny ekonomista MFW, powiedział we wtorek, że globalny wzrost gospodarczy spowolni do 2020 r. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest protekcjonizm handlowy największych gospodarek świata oraz rosnące napięcia handlowe.

Cłami w deficyt

Zapoczątkowana niedawno wojna handlowa może ulec zaostrzeniu, gdy polityka fiskalna Stanów Zjednoczonych spowoduje dalsze zwiększenie amerykańskiego deficytu handlowego bez odpowiednich działań krajów europejskich i azjatyckich mających na celu zmniejszenie ich nadwyżek handlowych.

MFW podkreśla także problem zadłużenia na świecie, które znajduje się na historycznie wysokim poziomie. Chociaż w średnim okresie jest oczekiwany jego niewielki spadek, to i tak pozostaje on źródłem ryzyka, zwłaszcza dla krajów rozwijających się, i o niskim poziomie dochodów. W tym kontekście rozpoczęcie cyklu zaostrzania warunków monetarnych przez główne banki centralne na świecie sprawia, że niektóre gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i kraje (co dotyczy głównie gospodarek wschodzących) będą musiały zmierzyć się ze zobowiązaniami zaciągniętymi w ciągu ostatnich dziesięciu lat w warunkach niskich stóp procentowych.

Także czynniki niegospodarcze stanowią zagrożenie dla światowego wzrostu – są nimi m.in. napięcia geopolityczne, zagrożenia związane z bezpieczeństwem cyfrowym i klęski żywiołowe.

MFW wskazuje, że bezwzględnie należy wykorzystać obecne, korzystne uwarunkowania do rozwijania polityk i wprowadzania reform, które będą wspierać ożywienie i wzrost gospodarczy w średnim, trudniejszym, okresie, m.in. poprzez bardziej inkluzywny wzrost gospodarczy, odbudowę buforów fiskalnych, poprawę odporności finansowej oraz utrzymanie sprawiedliwego i otwartego systemu handlu międzynarodowego.

>>Raport: World Economic Outlook

 


Tagi


Artykuły powiązane