Ukraińcy, choć niewidzialni w statystykach, podnieśli nam PKB (podcast)

Wkład pracy Ukraińców w polski wzrost gospodarczy w latach 2014-2018 wyniósł około 11 proc. W szczytowym momencie tej migracji, w 2017 roku, praca Ukraińców zwiększyła wskaźnik dynamiki PKB o 0,7 pkt. proc. Pytamy dr. Pawła Strzeleckiego, czy to wynik do powtórzenia.