Najbardziej popłaca informacja i komunikacja

Średnia płaca w Polsce wynosi mniej więcej 30 złotych za godzinę pracy. Najwyższe stawki można osiągnąć, pracując w dziedzinie informacji i komunikacji, gdzie średnia przekracza 50 złotych za godzinę pracy. Najsłabiej opłacane jest administrowanie i działalność wspierająca.

Na to szacunkowe porównanie pozwala podana przez GUS informacja o wielkości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w I półroczu 2017 roku (wyniosło ono 4285,84 zł) oraz czasu pracy w całym pierwszym półroczu (861 godzin). Najwyższe wynagrodzenia gwarantuje wysoko kwalifikowana praca umysłowa. Poza sekcją informacji i komunikacji (ponad 7,8 tys. złotych miesięcznie) najlepsze płace można osiągnąć, pracując w finansach i ubezpieczeniach (przeciętne wynagrodzenia wyniosły w I półroczu ponad 7,6 tys. złotych). W czołówce płacowej daje tez praca w energetyce, górnictwie oraz w zawodach technicznych.

Interesujące jest porównanie czasu pracy, który poza zatrudnieniem w edukacji, nie jest specjalnie zróżnicowany. Zdecydowanie najwięcej czasu spędzają w pracy zatrudnieni w zakwaterowaniu i gastronomii (904 godziny w I półroczu), a zarobki w tej dziedzinie należą do najniższych – wynoszą przeciętnie 21,5 zł za godzinę pracy. Ważne zastrzeżenie – dane te dotyczą podmiotów gospodarczych zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Dlatego też z porównania tego wyłączone jest rolnictwo, gdzie w gospodarstwach zatrudnionych jest zazwyczaj mniej osób i raczej nie ma dokładnej rejestracji czasu pracy.

Porównanie ma oczywiście charakter jedynie orientacyjny. W Polsce zwykło się podawać wysokość wynagrodzenia w przeliczeniu miesięcznym, w krajach anglosaskich często podaje się wielkość wynagrodzenia rocznego. W przypadku prac okresowych lub dorywczych warto jednak znać wielkość przeciętnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy. Najczęściej praktykuje się to w przypadku pracy na budowach. W Polsce średnia stawka – jak wynika z informacji GUS – to niespełna 30 złotych za godzinę.

>>>Więcej na ten temat Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2017 r.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Kategoria: Analizy
Dwukrotny wzrost PKB na mieszkańca w ciągu ostatnich 15 lat był wielkim osiągnięciem Polski. Wzrost ten wspierały fundusze Unii Europejskiej – bez nich skumulowany PKB za okres naszego członkostwa byłby o 2 proc. niższy.
Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Rolnictwo w ślepym zaułku

Kategoria: Trendy gospodarcze
Aż 82 proc. unijnych dopłat trafia tylko do 20 proc. gospodarstw rolnych, tych największych, które nie potrzebują wsparcia. Wspólna Polityka Rolna w obecnej postaci pcha unijne rolnictwo w ślepy zaułek: prowadzi do zdominowania go przez wielkie gospodarstwa, a przez to do jego uprzemysłowienia i chemizacji, ze szkodą dla zdrowia ludzi i środowiska.
Rolnictwo w ślepym zaułku

Aktywność zawodowa i dzietność kobiet a świadczenia rodzinne

Kategoria: Analizy
Obecnie w Polsce toczy się dyskusja na temat wpływu świadczeń rodzinnych na aktywność zawodową i dzietność kobiet. Czy można ocenić na podstawie dostępnych danych wpływ tych świadczeń na aktywność zawodową kobiet, w szczególności - kobiet o niskich dochodach?
Aktywność zawodowa i dzietność kobiet a świadczenia rodzinne