Najbardziej popłaca informacja i komunikacja

Średnia płaca w Polsce wynosi mniej więcej 30 złotych za godzinę pracy. Najwyższe stawki można osiągnąć, pracując w dziedzinie informacji i komunikacji, gdzie średnia przekracza 50 złotych za godzinę pracy. Najsłabiej opłacane jest administrowanie i działalność wspierająca.

Na to szacunkowe porównanie pozwala podana przez GUS informacja o wielkości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w I półroczu 2017 roku (wyniosło ono 4285,84 zł) oraz czasu pracy w całym pierwszym półroczu (861 godzin). Najwyższe wynagrodzenia gwarantuje wysoko kwalifikowana praca umysłowa. Poza sekcją informacji i komunikacji (ponad 7,8 tys. złotych miesięcznie) najlepsze płace można osiągnąć, pracując w finansach i ubezpieczeniach (przeciętne wynagrodzenia wyniosły w I półroczu ponad 7,6 tys. złotych). W czołówce płacowej daje tez praca w energetyce, górnictwie oraz w zawodach technicznych.

Interesujące jest porównanie czasu pracy, który poza zatrudnieniem w edukacji, nie jest specjalnie zróżnicowany. Zdecydowanie najwięcej czasu spędzają w pracy zatrudnieni w zakwaterowaniu i gastronomii (904 godziny w I półroczu), a zarobki w tej dziedzinie należą do najniższych – wynoszą przeciętnie 21,5 zł za godzinę pracy. Ważne zastrzeżenie – dane te dotyczą podmiotów gospodarczych zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Dlatego też z porównania tego wyłączone jest rolnictwo, gdzie w gospodarstwach zatrudnionych jest zazwyczaj mniej osób i raczej nie ma dokładnej rejestracji czasu pracy.

Porównanie ma oczywiście charakter jedynie orientacyjny. W Polsce zwykło się podawać wysokość wynagrodzenia w przeliczeniu miesięcznym, w krajach anglosaskich często podaje się wielkość wynagrodzenia rocznego. W przypadku prac okresowych lub dorywczych warto jednak znać wielkość przeciętnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy. Najczęściej praktykuje się to w przypadku pracy na budowach. W Polsce średnia stawka – jak wynika z informacji GUS – to niespełna 30 złotych za godzinę.

>>>Więcej na ten temat Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2017 r.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Praca dla uchodźczyń z Ukrainy

Kategoria: Analizy
Czy gdyby rozpętana przez Rosję wojna z Ukrainą trwała dłużej niż góra dwa miesiące lub gdyby z hipotetycznych dziś powodów powrót uchodźców do Ojczyzny był niemożliwy przez np. najbliższy rok, to czy bylibyśmy w stanie zapewnić im w Polsce pracę? Trudne pytanie, ale trzeba spróbować na nie odpowiedzieć.
Praca dla uchodźczyń z Ukrainy

Wynagrodzenia za pracę zdalną na zglobalizowanym rynku pracy

Kategoria: VoxEU
Wynagrodzenia za prace wykonywane zdalnie są w poszczególnych krajach bardziej wyrównane niż wynagrodzenia za prace stacjonarne, jednak w dalszym ciągu występują duże różnice między płacami w różnych lokalizacjach.
Wynagrodzenia za pracę zdalną na zglobalizowanym rynku pracy

Między produktywnością a płacą: porównanie USA i Kanady

Kategoria: Trendy gospodarcze
Autorzy znajdują mocne dowody na istnienie związku między produktywnością a płacą w USA; w przypadku Kanady dowody są mniej jednoznaczne, co wynika z faktu, że jest ona gospodarką mniejszą i bardziej otwartą międzynarodowo.
Między produktywnością a płacą: porównanie USA i Kanady