Oko na gospodarkę: Na rynki wschodzące wraca kapitał portfelowy

Aktywa krajów emerging markets są ponownie w modzie. Sprzyja temu wyciszenie oczekiwań na to co zrobi Rezerwa Federalna oraz brak nowych, znaczących danych makroekonomicznych. Zyskuje dzięki temu m.in. złoty.

Analitycy mBanku spodziewają się dalszej jego aprecjacji.

1120-OKO

1120-OKO

Tagi


Artykuły powiązane

Oko na gospodarkę: Piraci nadciągają ze Wschodu

Kategoria: Oko na gospodarkę
Z 461 do 509 mld dol. rocznie wzrósł w świecie eksport wyrobów fałszywych lub wytwarzanych bez zgody właścicieli. Wśród podróbek króluje elektronika. Polskie produkty rzadko są podrabiane. Piraci polują przede wszystkim na markowe wyroby.
Oko na gospodarkę: Piraci nadciągają ze Wschodu

Oko na gospodarkę: Firmy zagraniczne mobilizują do rozwoju

Kategoria: Oko na gospodarkę
Tylko 1,2 proc. firm w krajach Unii Europejskiej to przedsiębiorstwa zagraniczne. Zatrudniają one razem ponad 15 proc. pracowników, ale tworzą aż jedną czwartą powstającej w gospodarkach (nie licząc sektora finansowego) wartości dodanej. W Polsce znaczenie firm zagranicznych jest jeszcze większe.
Oko na gospodarkę: Firmy zagraniczne mobilizują do rozwoju

Miliardy w ekologicznej kieszeni fiskusa

Kategoria: Ekologia
Ponad 50 mld euro rocznie zbierają władze Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji z podatków, których przeznaczeniem jest poprawa jakości środowiska. Największym obciążeniem są one jednak dla Grecji, Słowenii i Danii. W Polsce podatki „ekologiczne” sięgają 2,7 proc. PKB, więcej niż średnio w UE.
Miliardy w ekologicznej kieszeni fiskusa