Autor: Ignacy Morawski

Ekonomista, założyciel serwisu SpotData.

Od pesymistycznej wiosny, do optymistycznej jesieni

Początek roku upłynął w gospodarce pod znakiem pesymistycznych nastrojów. Na świecie utrzymywała się deflacja, indeksy koniunktury w przetwórstwie przemysłowym były niskie, a rentowności obligacji wskazywały, że rynek oczekuje wieloletniej stagnacji stóp procentowych w pobliżu zera.

Od lata wskaźniki makroekonomiczne zaczęły jednak wyraźnie poprawiać się. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to zjawisko globalne – podobne zmiany i trendy można zaobserwować w wielu miejscach na świecie. Wyraźnie wzrósł indeks koniunktury w przetwórstwie, w górę ruszyły ceny, a rynek zaczął szykować się na szybsze podwyżki stóp procentowych.

Równoległe występowanie wielu zjawisk, które wskazują na ożywienie koniunktury, pozwala sądzić, że jest to coś więcej niż szum, że w tych wskaźnikach można dostrzec objawy poważniejszego umocnienia aktywności gospodarczej na świecie.

Czy trend ten będzie trwały? Czy będzie kontynuowany w 2017 roku? Wzrost gospodarczy na pewno może być wyższy niż 2016 r., ale pamiętać trzeba o wielu niesprzyjających czynnikach krótko- i długookresowych. Są to: wysokie zadłużenie publiczne i prywatne, zawirowania polityczne, narastanie regulacji blokujących handel międzynarodowy, starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych. Na bardzo silne ożywienie gospodarcze trudno liczyć.

 

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Żywności nie zabraknie, ale będzie jeszcze droższa

Kategoria: Sektor niefinansowy
Jeśli ograniczymy produkcję zbóż w Europie, chroniąc środowisko, to ktoś będzie musiał tę produkcję przejąć. Prawdopodobnie będą to kraje Ameryki Południowej, gdzie presja na ochronę środowiska naturalnego jest o wiele mniejsza – mówi dr Jakub Olipra, starszy ekonomista w Credit Agricole Bank Polska.
Żywności nie zabraknie, ale będzie jeszcze droższa

Rynku nieruchomości, quo vadis?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Otoczenie jest trudne. Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja, wzrost kosztów, brak kadr. Choć dziś dominuje niepewność, to rynek nieruchomości podlega długoterminowym trendom.
Rynku nieruchomości, quo vadis?