• Łukasz Czernicki

Oko na gospodarkę: Rosną rezerwy walutowe Czech

14.01.2017
Najszybciej w naszym regionie rosną oficjalne aktywa rezerwowe Czech. Dynamiczny wzrost rezerw dewizowych w tym kraju można zapewne wytłumaczyć poprzez prowadzoną od końca 2013 r. politykę stabilizacji kursy korony czeskiej wobec euro.

 

Wśród państw Grupy Wyszehradzkiej Węgry najszybciej redukują zadłużenie wobec zagranicy. Jednocześnie najszybciej topnieją rezerwy walutowe tego kraju: od końca 2011 r. do końca listopada 2016 roku oficjalne aktywa rezerwowe zmniejszyły się z 38 mld euro do 25 mld euro, tj. o nieco ponad 33 proc.; w relacji do PKB oznacza to spadek o 15 pkt proc.

Według węgierskiego banku centralnego (MNB) szybkie kurczenie rezerw w tym okresie jest przede wszystkim wynikiem operacji związanych z przewalutowaniem kredytów zaciągniętych przez Węgrów jeszcze przed wybuchem kryzysu oraz zmian w strukturze walutowej zadłużenia sektora publicznego.

Słowacja poszła zupełnie inną drogą. Wchodząc do strefy euro w 2009 r. rezerwy dewizowe zostały tam silnie zredukowane i od tego czasu utrzymują się na stabilnym poziomie.

Oficjalne aktywa rezerwowe Polski przez ostatnich kilka lat rosły praktycznie w tym samym tempie, co PKB. Dopiero w minionym roku wzrost rezerw dewizowych był bardziej dynamiczny – w relacji do PKB zwiększyły się one o 4 pkt proc. Według NBP wartość rezerw walutowych na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 108 mld euro, wobec 87 mld euro w roku 2015.

 Artykuły powiązane