Podcast Podcast: Uchodźcy z Ukrainy są szansą

Zjawisko to można ująć w szerokiej perspektywie społeczno-gospodarczej. Z jednej strony – w dłuższym okresie – napływ uchodźców z Ukrainy stanowi dla nas szansę, jednak w krótszej optyce wiąże się siłą rzeczy z potężnym wyzwaniem zarówno finansowym jak i organizacyjnym.

Pomoc Ukraińcom, którzy zostali dotknięci brutalną wojną, niesie ze sobą przede wszystkim obowiązek moralny, dlatego nie powinniśmy rozpatrywać go tylko i wyłącznie z perspektywy rachunku zysków i strat. Niemniej budżet państwa polskiego się nie zachwiał, społeczeństwo zdało egzamin także pod kątem organizacyjnym – przekonuje prof. Marek Kośny.

Rozmówca zwraca uwagę, że wielką korzyść stanowi bliskość kulturowa między oboma narodami. To w dłuższym okresie pozwala zintegrować społecznie tych, którzy zechcą u nas zostać. Działania wojenne jedynie wzmocniły trend, który już trwał od wielu lat – tyle że na znacznie mniejszą skalę

Badania dowodzą, że rynek pracy nie uległ załamaniu, bezrobocie pozostaje na niskim poziomie – także dzięki temu, że uchodźcy podjęli się wykonywania prac, którymi niejednokrotnie nie byli zainteresowani Polacy. Analizy pokazują, że przyjeżdża do Polski ukraińska klasa średnia.

Podsumowując – imigracja ukraińska może stanowić dla Rzeczypospolitej Polskiej szansę z dwóch powodów. Po pierwsze – w ostatnich kilkunastu latach wielu młodych Polaków wyemigrowało do państw Europy zachodniej i istnieje wielkie ryzyko, że jedynie część z nich zdecyduje się na powrót do ojczyzny. Po drugie zaś – niski poziom dzietności powoduje, że w najbliższych dziesięcioleciach populacja Polski skurczy się, dlatego potrzebujemy ludzi, którzy będą chcieli u nas żyć i pracować.

Zachęcamy do odsłuchania całości podcastu na Spotify OF:

https://open.spotify.com/episode/6CwWlKuy3ip0n23VaU4pbL


Tagi