Autor: Tomasz Świderek

Dziennikarz specjalizujący się w tematach szeroko rozumianej branży telekomunikacyjnej i nowych technologii.

Przejęcia w Polsce nakręciły wartość inwestycji funduszy w regionie

Rekordową kwotę blisko 3,5 mld euro zainwestowały w Europie Środkowej i Wschodniej w 2017 r. fundusze private equity i venture capital. 71 proc. tej sumy wydały w Polsce, która jest regionalnym liderem.
Przejęcia w Polsce nakręciły wartość inwestycji funduszy w regionie

Ubiegłoroczne inwestycje funduszy private equity i venture capital (PE/VC) w regionie były o 113 proc. wyższe niż rok wcześniej. Były też o 40 proc. wyższe niż w rekordowym do tej pory 2008 r. – wynika z raportu „Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2017” przygotowanego przez Invest Europe, branżowe stowarzyszenie firm zarządzających funduszami PE i VC, oraz francuską firmę prawną Gide.

W całej Europie fundusze zainwestowały 71,7 bln euro, o 29 proc. więcej niż w 2016 r. i tylko o 4 proc. mniej niż w rekordowym 2007 r. W Polsce inwestycje funduszy PE i VC wyniosły 2,49 mld euro i były ponad trzykrotnie wyższe niż rok wcześniej.

Sam wzrost w porównaniu z 2016 r. nie jest zaskoczeniem, bo przedstawiciele firm zarządzających funduszami PE działających w regionie Europy Środkowej i Wschodniej już na kilka miesięcy przed końcem ubiegłego roku zapowiadali, że będzie to rok lepszy niż poprzedni. Skala skoku jest jednak wyższa od oczekiwań. Wynika to przede wszystkim z dużych transakcji przejęć. Ich wartość w regionie w sięgnęła 2,8 mld euro i była o 135 proc. wyższa niż w 2016 r.

Ponad ⅘ wartości wykupów przypadało na Polskę. Jedną z większych było kupno sieci handlowej Żabka przez CVC Capital Partners od funduszy zarządzanych przez Mid Europa Partners. Wartości transakcji nie ujawniono, media szacowały ją na miliard euro.

Z danych zaprezentowanych w raporcie wynika, że inwestycje funduszy PE wzrosły w o 122 proc., zaś funduszy VC spadły o ok. 4 proc., do 108 mln euro. W przypadku inwestycji VC, w ostatnich latach nakłady – nieznacznie rosnąc lub spadając – wynoszą ok. 100 mln rocznie.

Więcej za mniej

Choć wartość inwestycji funduszy w regionie poszła w górę, to ich liczba spadła. W sumie fundusze zainwestowały w 257 firm, o 25 proc. mniej niż rok wcześniej i o 27 proc. mniej niż w rekordowym pod względem liczby spółek 2015 r.

Najczęściej inwestowano w spółki węgierskie (104, wzrost o 21 proc.), polskie (60, spadek o 1/3) i bułgarskie (20, wzrost o 25 proc.).

Za spadek ogólnej liczby inwestycji w regionie – tak jak w 2016 roku – odpowiada zmniejszająca się liczba start-upów, które pozyskały finansowanie od funduszy Venture Capital. W 2017 r. VC zainwestowały w 173 start-upy w regionie, podczas gdy rok wcześniej w 239. W 2015 r. finansowanie uzyskało 259 startupów w Europie Środkowej i Wschodniej.

W porównaniu z 2016 r. zmieniła się struktura inwestycji w start-upy. Zarówno pod względem liczby inwestycji w poszczególne kategorie, jak i procentowego udziału kategorii. O ile w 2016 r. najczęściej inwestowano w start-upy we wczesnej fazie rozwoju (167 spółek uzyskało łącznie blisko 85,2 mln euro), to w 2017 r. najczęściej pieniądze trafiały do spółek w fazie zalążkowej (119 spółek pozyskało ponad 33,2 mln euro). Liczba inwestycji w start-upy we wczesnej fazie rozwoju spadła zaś do 46 (zainwestowano w nie 47,9 mln euro), a w spółki w fazie zalążkowej wzrosła o ponad 100 proc. w porównaniu z 2016 r.

Najwięcej pieniędzy – blisko 49,3 mln euro – pozyskały polskie start-upy. Na drugim miejsce były Węgry (28,7 mln euro), a na trzecim Rumunia (5,6 mln euro).

Tak jak w 2016 r. najwięcej pieniędzy fundusze zainwestowały w spółki branży dóbr konsumpcyjnych i usług (2,6 mld euro, blisko siedem razy więcej niż rok wcześniej) oraz w branżę technologii informacyjnych i komunikacyjnych (396 mln euro, wzrost o 14 proc.). Najwięcej transakcji znów dotyczyło spółek ICT (90). Na drugim miejscu była branża produktów i usług dla biznesu (51), która w porównaniu z 2016 r. zamieniła się miejscami z branżą dóbr konsumpcyjnych i usług (47).

Zwraca uwagę znaczący spadek wartości inwestycji funduszy w środkowo i wschodnioeuropejskie firmy z sektora biotechnologii i ochrony zdrowia (o 73 proc., do 40,3 mln euro), firmy zajmujące się działalnością finansową i ubezpieczeniową (o 68 proc., do 49,34 mln euro) oraz energią i środowiskiem (o 66 proc., do 66,2 mln euro).

>>więcej: Invest Europe CEE Activity Report

 

Otwarta licencja


Tagi