Polskich ekonomistów portret zbiorowy

Dla większości znanych polskich ekonomistów najbliższa ideału jest gospodarka niemiecka, jedna trzecia z nich identyfikuje się z nową ekonomią instytucjonalną, a 17 proc. przyznaje, że łączy elementy różnych szkół – tak wynika z książki „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami”.