Rekrutacja do Kolegium w Toruniu

Dla wszystkich pragnących poszerzać swoją wiedzę ważna wiadomość już niebawem, bo 5 lutego 2024 r. rusza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu.
Rekrutacja do Kolegium w Toruniu

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika (SGMK), będąca uczelnią publiczną, której wsparcia udziela również Narodowy Bank Polski, zapewniając stałe zaplecze mentorskie i merytoryczne, zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu. Oficjalnie otwarte Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, którego siedziba mieści się przy ul. Gregorkiewicza, odbyło się 21 grudnia 2023 r. Nabór dla wszystkich ambitnych pasjonatów nauki, którzy pragną rozwijać się w dynamicznym środowisku akademickim rusza 5 lutego 2024 r.

Rekrutacja będzie przebiegała w sześciu etapach. W pierwszym należy przesłać w wersji elektronicznej wymagane dokumenty wraz z załącznikami, z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej w terminie 5–7 lutego 2024 r.

Kolejny etap, to postępowanie kwalifikacyjne, które odbędzie się między 8 a 20 lutego 2024 r., w tym rozmowy kwalifikacyjne będą przebiegały od 12 do 16 lutego 2024 r.

Trzeci etap, to ogłoszenie listy kandydatów, którzy zostali wstępnie zakwalifikowani do wpisania na listę doktorantów. Odbędzie się to 21 lutego 2024 r.

Na czwarty etap przypada wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów. Termin to 22 lutego 2024 r.

W piątym etapie kandydaci, którzy zostali wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów, powinni złożyć w terminie 22–27 lutego 2024 r. odpowiednie dokumenty.

Ostatni szósty etap, to ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej i nastąpi to 29 lutego 2024 r.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika z siedzibą w Warszawie integruje działalność Kolegiów działających w pięciu miastach: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.

SGMK jest miejscem edukacji innym niż wszystkie w Polsce. Jest owocem idei, dyskusji i działania międzynarodowego środowiska akademickiego z renomowanych międzynarodowych instytucji naukowych. Dzięki niepowtarzalnemu know-how ekspertów – naukowców i praktyków współpracujących z Uczelnią możemy promować idee kopernikańskie na świecie, korzystając z najnowszych zasobów i zdobyczy nauki.

Wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się na podstronie BIP.

Zgłoszenia rekrutacyjne należy kierować na adres: sekretariat@sgmk.edu.pl

„Obserwator Finansowy” jest patronem medialnym.

 

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Otwarcie Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

Kategoria: Społeczeństwo
„Usytuowanie kolegium w otoczeniu istniejących już silnych ośrodków naukowych kształcących astronomów stawia przed nim bardzo wysokie wymagania co do jakości kształcenia i badań. To jednocześnie ogromna szansa na wykorzystanie już istniejącego potencjału, a w efekcie synergii, także jego wzmacnianie. Zamierzamy stworzyć i wykorzystać warunki do współpracy ku wspólnej korzyści środowiska astronomicznego i naukowego w Polsce” – deklarował prof. dr hab. Andrzej Niedzielski, dziekan nowo otwartego kolegium.
Otwarcie Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika