Oko na gospodarkę: Małe rezerwy na przyszłość

Fundusze emerytalne to w świecie podstawa długoterminowego inwestowania. W Polsce ich wielkość w relacji do PKB jest bardzo niska.

Z przyczyn demograficznych fundusze na emerytury będą rosnąć wolniej, za to wypłaty – coraz szybciej. W gromadzeniu kapitału emerytalnego liderem jest Holandia.

Aktywa funduszy emerytalnych w relacji do PKB 1120-OKO

 

>czytaj również:TEP proponuje nowy model oszczędzania na emeryturę

 

Aktywa funduszy emerytalnych w relacji do PKB 1120-OKO

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Koniec bismarckowskiego modelu emerytur

Kategoria: Analizy
Powszechne systemy emerytalne zaczęto tworzyć w Europie w końcu XIX wieku. Były i są ważnym elementem państwa dobrobytu – biorącego na siebie ryzyko życiowych kłopotów – bezrobocia, chorób, starości. W XXI wieku trendy demograficzne sprawiają, że systemy emerytalne są zagrożone.
Koniec bismarckowskiego modelu emerytur

Ekonomia behawioralna wzmocni emerytalne oszczędności

Kategoria: Analizy
Redystrybutywne systemy emerytalne (pay-as-you-go, PAYG) z każdym rokiem będą funkcjonowały w trudniejszych warunkach. W efekcie wydłużania się wieku życia i starzenia społeczeństwa, kolejne pokolenia emerytów nie mogą polegać tylko na jednym świadczeniu emerytalnym wypłacanym z jednego źródła.
Ekonomia behawioralna wzmocni emerytalne oszczędności

Oszczędności emerytalne rosną wolno

Kategoria: Analizy
Polacy niechętnie oszczędzają na emeryturę, o ile nie jest to przymusowe. O emeryturze najczęściej myślą ci, którzy mają do niej najbliżej i to oni najchętniej oszczędzają.
Oszczędności emerytalne rosną wolno