Autor: Łukasz Czernicki

Ekonomista, doktorant Uniwersytetu w Poczdamie.

Rosnące pensje na razie niegroźne dla państw wyszehradzkich

Systematyczne nadwyżki eksportu nad importem stwarzają przestrzeń dla rosnących wynagrodzeń w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Kontynuacja dynamicznego wzrostu płac w Rumunii i Bułgarii może prowadzić do powstania niebezpiecznej równowagi w handlu zagranicznym.

Rosnące szybko wynagrodzenia w państwach Europy Środkowej i Wschodniej z jednej strony są skutkiem umyślnej polityki gospodarczej nakierowanej na realizację tego celu (na przykład w wielu krajach naszego regionu w szybkim tempie podnoszona jest płaca minimalna), a z drugiej strony wynikiem ograniczonej podaży pracy, szczególnie tej dobrze wykwalifikowanej.

Zbyt szybki wzrost wynagrodzeń może prowadzić do utraty konkurencyjności przez daną gospodarkę i w rezultacie do powstania nierównowagi zewnętrznej w postaci silnie ujemnego salda towarów i usług. Kraje wyszehradzkie, w tym Polska, od kilku lat systematycznie notują wysokie nadwyżki eksportu nad importem, dlatego ryzyko nierównowagi dla tej grupy państw wydaje się obecnie niewielkie.

W najbardziej komfortowej sytuacji pod tym względem znajdują się Węgry – eksport netto tego kraju w drugim kwartale przekroczył wartość 10 proc. PKB. W Czechach od 2015 roku wskaźnik ten rośnie dynamicznie i obecnie kształtuje się na poziomie nieco powyżej 8 proc. PKB. W Polsce i na Słowacji oscyluje wokół 3,5 proc. PKB.

Znacznie gorzej prezentuje się pozycja wyjściowa do dalszego wzrostu wynagrodzeń Rumunii i Bułgarii – państw, które są liderami w podnoszeniu płacy minimalnej (od początku dziesięciolecia wzrost odpowiednio o 141 proc. i 92 proc.). Rumuńska gospodarka ani razu nie wygenerowała nadwyżki eksportu nad importem w ciągu ubiegłej dekady, a od 2014 roku ujemy eksport netto zaczął się wyraźnie pogłębiać. Bułgaria przez ostatnie dziesięciolecie tylko dwukrotnie miała pozytywne saldo towarów i usług – w 2011 roku i w ubiegłym roku. Pod koniec drugiego kwartału tego roku ponownie znalazła się pod kreską.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Kategoria: Analizy
Reakcja eksportu krajów UE na spadek popytu w wyniku pandemii w 2020 r była zróżnicowana. W przypadku Polski roczna skala spadku wolumenu eksportu była blisko 3-krotnie niższa niż w strefie euro oraz 2-krotnie niższa niż w handlu światowym.
Wpływ kryzysu pandemicznego na handel krajów UE

Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Kategoria: Analizy
Wśród najważniejszych pozycji w naszym eksporcie w 2021 r. tradycyjnie najliczniej reprezentowana jest branża motoryzacyjna. Podobnie jak w 2020 r., najwyższą wartość eksportu odnotowano w przypadku akumulatorów litowo-jonowych.
Akumulatory liderem polskiego eksportu w 2021 roku

Globalna stagnacja: co ją powoduje i jak ją przezwyciężyć?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Powszechnie uważa się, że globalizacja jest  powiązana z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego w skali światowej (a nawet, że jest ona przyczyną tego przyspieszenia). Przekonanie to jest błędne. Dane statystyczne przekonują, że związek  globalizacji ze światowym wzrostem gospodarczym jest raczej antagonistyczny.
Globalna stagnacja: co ją powoduje i jak ją przezwyciężyć?