Autor: Łukasz Czernicki

Ekonomista, doktorant Uniwersytetu w Poczdamie.

Strefa euro daleka od równowagi

Eurostat podał najnowsze dane dotyczące rachunków bieżących państw UE, w tym salda towarów i usług.

Wszystko wskazuje na to, że Niemcy osiągnęły w 2016 r. rekordową nadwyżkę eksportu nad importem – na koniec listopada wyniosła ona prawie 227 mld euro. Portugalia odnotowała w tym samym okresie eksport netto na poziomie 4,3 mld euro. Grecja, z wynikiem -0,3 mld euro, znajduje się cały czas „pod kreską”.

U źródeł kryzysu w strefie euro leżą różnice w konkurencyjności między gospodarkami państw północy, w tym głównie Niemiec, a gospodarkami południowych peryferii Europy. Od przystąpienia do unii walutowej Grecja, Hiszpania i Portugalia notowały systematycznie wysokie nadwyżki importu nad eksportem. Odwrotnie było w przypadku Niemiec.

Po wybuchu kryzysu saldo towarów i usług w państwach południowych zaczęło się poprawiać i w 2012 roku Portugalia i Hiszpania osiągnęły nadwyżki w obrocie handlowym z innymi państwami. W latach 2013-2015 eksport netto tych krajów jednak wyraźnie wyhamował. Grecja od kilkunastu lat nieprzerwanie importuje więcej dóbr i usług, niż sama sprzedaje za granicą.

Nawet w okresie najostrzejszego kryzysu saldo towarów i usług Niemiec kształtowało się na poziomie 5-6 proc. w relacji do PKB (130-135 mld euro). W ciągu kilku ostatnich lat niemiecki eksport netto zwiększył się bardzo dynamicznie i na koniec 2015 roku wyniósł prawie 230 mld euro (prawie 8 proc. PKB).

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dzięki europejskiej integracji gospodarczej i napływowi kapitału zagranicznego wykształcił się przez ostatnie kilkanaście lat swoisty klaster przemysłowy tworzony przez państwa Grupy Wyszehradzkiej i Niemcy.
Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Kategoria: Analizy
Utrwala się nadwyżkowy charakter obrotów Polski z zagranicą. Jednak pozytywny wynik handlu w II kwartale 2020 r. z dużym prawdopodobieństwem można uznać za zjawisko jednorazowe. Przyczynił się do tego bowiem silny spadek cen ropy oraz pogłębienie się spadku importu pod wpływem lockdownu.
Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Zmniejsza się nadwyżka w polskim handlu zagranicznym

Kategoria: Analizy
Na pogorszenie się salda w polskim handlu zagranicznym wpłynęło w pierwszym rzędzie osłabienie eksportu w dwóch kluczowych jego kategoriach, obejmujących części do środków transportu oraz towary konsumpcyjne trwałego użytku. W obecnych uwarunkowaniach tendencja ta może być kontynuowana.
Zmniejsza się nadwyżka w polskim handlu zagranicznym