WEF: Polska w elicie pod względem stabilności makroekonomicznej

Polska znalazła się na 37. miejscu globalnego rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego za 2018 r. i utrzymała swoją pozycję z 2017 r. Naszą najsilniejszą stroną jest stabilność makroekonomiczna.
WEF: Polska w elicie pod względem stabilności makroekonomicznej

CC BY-NC-SA World Economic Forum

Globalny raport konkurencyjności opracowuje corocznie Światowe Forum Gospodarcze (World Economic Forum – WEF). To rezultat corocznego badania porównawczego warunków rozwoju. Określa zdolności poszczególnych państw do zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarczego. Konkurencyjność obliczana jest na podstawie danych z 12 kategorii, których wagi są równe.

Tegoroczny globalny ranking konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego (WEF) opracowano według nowej metodologii, wprowadzonej przez tę instytucję. Motywacją zmian były wady dotychczasowej metodologii, a także zmiany w gospodarce światowej po globalnym kryzysie finansowym. Uwzględniono także wyniki najnowszych badań nad konkurencyjnością.

– Nowy raport był tworzony między lutym a kwietniem 2018 r. Ma nowe cechy, bo metodologia związana z jego przygotowaniem uległa zmianie w ostatnim okresie. Odwrócone zostały proporcje. W poprzednich raportach dużym komponentem była ocena uczestników życia gospodarczego, czyli ankietowanych firm, w Polsce ponad dwustu. Obecnie w większym stopniu pod uwagę brane są analizy eksperckie niż analizy przygotowywane przez same firmy – powiedział Jacek Bartkiewicz, członek zarządu NBP. Podkreślił jednak, że mimo tych zmian metodologii Polska znalazła się na dobrym miejscu w czwartej dziesiątce wszystkich krajów.

– 37. miejsce jest dobrą oznaką, co do zdrowia naszej gospodarki, co jednak nie oznacza, że nie mamy w pewnych dziedzinach jeszcze sporo do zrobienia – dodał Bartkiewicz.

– W 2018 r. przeprowadzono kolejną zmianę metodologii, według której przeliczono również ankiety z 2017 r. Nie doprowadziło to jednak do zmiany miejsca Polski w rankingu – poinformował Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP. Dodał, że wyniki ankiety WEF sprzed 2017 r. są nieporównywalne z nowymi badaniami.

– Raport wykazał, że był to dobry rok. Wśród badanych krajów 77 proc. zmniejszyło w obu latach dystans do najlepszych, ale, co warto podkreślić, to często za mało by nie stracić pozycji – powiedział Piotr Boguszewski, ekonomista Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.

Pierwsze miejsce w najnowszym rankingu zajęły Stany Zjednoczone, drugie – Singapur, a trzecie Niemcy. Szwajcaria, sześciokrotny lider, spadła na czwartą pozycję i znalazła się poza podium. Największy spadek w rankingu dotyczy Wenezueli, kraju, który jest ogarnięty głębokim kryzysem gospodarczym i politycznym.

Wśród 12 kategorii wchodzących w skład indeksu tworzącego ranking – Polska uzyskała najwyższą ocenę (100/100 pkt) w zakresie stabilności makroekonomicznej. Taką samą ocenę uzyskało 31 państw, biorących udział w badaniu. Bardzo dobrą pozycję uzyskała Polska w zakresie potencjału rynku (22 miejsce), infrastruktury (27 miejsce) i edukacji (32 miejsce). Najniższe oceny  zostały przyznane Polsce w kategoriach potencjału innowacyjnego. Obszarami wymagającymi poprawy i znacznego przyspieszenia w Polsce są nadal: wdrażanie technologii teleinformatycznych oraz usprawnianie funkcjonowania rynku pracy.

– Polska wraz z Czechami została wymieniona jako lider krajów rozwijających się w Europie postsocjalistycznej. Jest to kraj, w którym szereg wskaźników makro ma wyższe notowania niż w gospodarkach rozwiniętych – podkreślił Boguszewski.

NBP od wielu lat jest polskim partnerem tej instytucji WEF. Udział w opracowaniu globalnego raportu konkurencyjności koncentruje się na takich obszarach jak: konsultacje metodologiczne, proces badawczy – przeprowadzenie corocznej ankiety wśród krajowych przedsiębiorców i krajowa prezentacja raportu.

Raport na stronie WEF

CC BY-NC-SA World Economic Forum

Tagi


Artykuły powiązane

Czy pandemię można rozumieć jako przejaw deficytu dobra wspólnego?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dochodzenie do wyjaśnienia istoty pandemii oraz jej zrozumienia wydaje się być punktem wyjścia dla budowania na przyszłość środków zaradczych mających doprowadzić do ustrzeżenia naszej cywilizacji przed podobnymi „czarnymi łabędziami”.
Czy pandemię można rozumieć jako przejaw deficytu dobra wspólnego?

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (30.05–03.06.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Davos 2022 – dzień pierwszy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wpływ wojny w Ukrainie, niepewna przyszłość globalizacji oraz gorsze perspektywy gospodarcze to główne tematy omawiane podczas pierwszego dnia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
Davos 2022 – dzień pierwszy