WEF: Polska w elicie pod względem stabilności makroekonomicznej

Polska znalazła się na 37. miejscu globalnego rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego za 2018 r. i utrzymała swoją pozycję z 2017 r. Naszą najsilniejszą stroną jest stabilność makroekonomiczna.
WEF: Polska w elicie pod względem stabilności makroekonomicznej

CC BY-NC-SA World Economic Forum

Globalny raport konkurencyjności opracowuje corocznie Światowe Forum Gospodarcze (World Economic Forum – WEF). To rezultat corocznego badania porównawczego warunków rozwoju. Określa zdolności poszczególnych państw do zapewnienia długookresowego wzrostu gospodarczego. Konkurencyjność obliczana jest na podstawie danych z 12 kategorii, których wagi są równe.

Tegoroczny globalny ranking konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego (WEF) opracowano według nowej metodologii, wprowadzonej przez tę instytucję. Motywacją zmian były wady dotychczasowej metodologii, a także zmiany w gospodarce światowej po globalnym kryzysie finansowym. Uwzględniono także wyniki najnowszych badań nad konkurencyjnością.

– Nowy raport był tworzony między lutym a kwietniem 2018 r. Ma nowe cechy, bo metodologia związana z jego przygotowaniem uległa zmianie w ostatnim okresie. Odwrócone zostały proporcje. W poprzednich raportach dużym komponentem była ocena uczestników życia gospodarczego, czyli ankietowanych firm, w Polsce ponad dwustu. Obecnie w większym stopniu pod uwagę brane są analizy eksperckie niż analizy przygotowywane przez same firmy – powiedział Jacek Bartkiewicz, członek zarządu NBP. Podkreślił jednak, że mimo tych zmian metodologii Polska znalazła się na dobrym miejscu w czwartej dziesiątce wszystkich krajów.

– 37. miejsce jest dobrą oznaką, co do zdrowia naszej gospodarki, co jednak nie oznacza, że nie mamy w pewnych dziedzinach jeszcze sporo do zrobienia – dodał Bartkiewicz.

– W 2018 r. przeprowadzono kolejną zmianę metodologii, według której przeliczono również ankiety z 2017 r. Nie doprowadziło to jednak do zmiany miejsca Polski w rankingu – poinformował Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP. Dodał, że wyniki ankiety WEF sprzed 2017 r. są nieporównywalne z nowymi badaniami.

– Raport wykazał, że był to dobry rok. Wśród badanych krajów 77 proc. zmniejszyło w obu latach dystans do najlepszych, ale, co warto podkreślić, to często za mało by nie stracić pozycji – powiedział Piotr Boguszewski, ekonomista Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.

Pierwsze miejsce w najnowszym rankingu zajęły Stany Zjednoczone, drugie – Singapur, a trzecie Niemcy. Szwajcaria, sześciokrotny lider, spadła na czwartą pozycję i znalazła się poza podium. Największy spadek w rankingu dotyczy Wenezueli, kraju, który jest ogarnięty głębokim kryzysem gospodarczym i politycznym.

Wśród 12 kategorii wchodzących w skład indeksu tworzącego ranking – Polska uzyskała najwyższą ocenę (100/100 pkt) w zakresie stabilności makroekonomicznej. Taką samą ocenę uzyskało 31 państw, biorących udział w badaniu. Bardzo dobrą pozycję uzyskała Polska w zakresie potencjału rynku (22 miejsce), infrastruktury (27 miejsce) i edukacji (32 miejsce). Najniższe oceny  zostały przyznane Polsce w kategoriach potencjału innowacyjnego. Obszarami wymagającymi poprawy i znacznego przyspieszenia w Polsce są nadal: wdrażanie technologii teleinformatycznych oraz usprawnianie funkcjonowania rynku pracy.

– Polska wraz z Czechami została wymieniona jako lider krajów rozwijających się w Europie postsocjalistycznej. Jest to kraj, w którym szereg wskaźników makro ma wyższe notowania niż w gospodarkach rozwiniętych – podkreślił Boguszewski.

NBP od wielu lat jest polskim partnerem tej instytucji WEF. Udział w opracowaniu globalnego raportu konkurencyjności koncentruje się na takich obszarach jak: konsultacje metodologiczne, proces badawczy – przeprowadzenie corocznej ankiety wśród krajowych przedsiębiorców i krajowa prezentacja raportu.

Raport na stronie WEF

CC BY-NC-SA World Economic Forum

Tagi