Autor: Łukasz Czernicki

Ekonomista, doktorant Uniwersytetu w Poczdamie.

Węgry są w regionie liderem w ograniczaniu długu zagranicznego

Węgry z kraju, który najszybciej się zadłużał wobec zagranicy stały się wzorem do naśladowania w redukcji tego długu.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej po transformacji ustrojowej systematycznie zwiększały zadłużenie zagraniczne, a najszybciej czyniły to Węgry, które też najboleśniej odczuły skutki ostatniego kryzysu.

Obecnie kraj ten jest jednak liderem w ograniczaniu długu wobec zagranicy – w relacji do PKB zmniejszył się on prawie o 40 punktów proc. w latach 2009 – 2015.

W Polsce i na Słowacji dług zagraniczny przez pierwsze kilka lat od wybuchu kryzysu rósł dość szybko. Od 2012 r. tempo wzrostu wyraźnie osłabło, a w ostatnim czasie krajom tym udało się nawet obniżyć zadłużenie w stosunku do PKB o kilka punktów procentowych.

Wyjątkiem wśród krajów naszego regionu są Czechy, gdzie od 2008 roku dług zagraniczny bez przerwy rośnie; w relacji do PKB jest on jednak ciągle niższy, niż w Polsce.

Kilka dni temu Narodowy Bank Polski opublikował najnowsze dane dotyczące zadłużenia zagranicznego Polski (brutto). Pod koniec III kwartału 2016 r. wyniosło ono 315,1 mld euro (1.358,9 mld zł) i było wyższe w stosunku do danych sprzed roku o nieco ponad 8,6 mld euro, tj. o 2,8 proc.

 

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Geograficzne zróżnicowanie handlu zagranicznego Polski

Kategoria: Analizy
Wraz ze zwiększaniem się obrotów w polskim handlu zagranicznym rosną dysproporcje w strukturze geograficznej eksportu i importu. Istotną część eksportu do krajów UE stanowią produkty importowane z krajów trzecich, zarówno w postaci dóbr pośrednich, jak i w coraz większym stopniu dóbr finalnych.
Geograficzne zróżnicowanie handlu zagranicznego Polski

Węgry bardziej otwarte na Wschód

Kategoria: Trendy gospodarcze
Otwarcie na Wschód (Keleti Nyitás) to główna strategia gospodarcza Węgier. Celem jest zmniejszenie zależności gospodarki węgierskiej od handlu z Zachodem.
Węgry bardziej otwarte na Wschód