Autor: Krzysztof Bień

Departament Analiz Ekonomicznych NBP.

Wyniki konkursu: Państwo może być lepsze i mądrzejsze

Lepszej ochrony zdrowia, przyszłości młodych, kształcenia ekonomii, sensu w wydatkach pieniędzy publicznych od infrastruktury po kulturę – to oczekiwania uczestników konkursu Obserwatora Finansowego. Pytaniem „Gdyby to zależało ode mnie, to…” pobudzamy do przemyśleń. Jest wiele ciekawych propozycji.
Wyniki konkursu: Państwo może być lepsze i mądrzejsze

Otwarta formuła pytania konkursowego – bo przecież chcieć to móc – z każdym rokiem zachęca do coraz bardziej gremialnego w nim uczestnictwa, zwłaszcza młodych ludzi – gimnazjalistów i licealistów. Widzimy w tym rękę wielu nauczycieli, którym udaje się zachęcić swoich wychowanków do spojrzenia na otaczającą rzeczywistość okiem młodego ekonomisty. Trzeba to tym bardziej docenić, że wśród propozycji młodych ludzi często pada postulat: lepiej uczyć ekonomii.

Trzy obszary życia wzbudziły w tym roku największe zainteresowanie: opieka zdrowotna, perspektywy młodych rozumiane bardzo szeroko – od wykształcenia, przez zatrudnienie, aż po wybór emigracji oraz nowy program 500+. W wyborze tych właśnie tematów doskonale widać, co wzbudza dziś największe społeczne emocje. W nadesłanych nam pracach wiele jest często rozczarowania, ale są też liczne interesujące, wynikające niekiedy z osobistych doświadczeń, podpowiedzi dla reformatorów finansów publicznych. Wokół nas jest doprawdy wielu uważnych obserwatorów finansowych. (link do WYNIKÓW KONKURSU poniżej).

I jest się czym inspirować. Dotyczy to na przykład wielokrotnie w ostatnich latach, ale  dotychczas źle reformowanej służby zdrowia. Autorzy prac nadesłanych w konkursie mają świadomość wysokich kosztów stworzenia lepszej opieki zdrowotnej w naszym kraju, ale ich propozycje bynajmniej nie ograniczają się do wzrostu wydatków.

Wśród ciekawych podpowiedzi jest stworzenie systemu indywidualnych medycznych kont oszczędnościowych, zmiany w strukturze zarobków pracowników służby zdrowia, prowadzących do zapewnienia lepszego dostępu do lekarzy specjalistów, wprowadzenie konkurencji do systemu ubezpieczeń zdrowotnych przy zachowaniu regulacyjnej roli państwa. Nie zawsze zresztą chodzi tylko o pieniądze. Jedna z najciekawszych prac nadesłanych w Konkursie dotyczy potrzeby zorganizowania pomocy psychologicznej dla potrzebujących jej pacjentów szpitali, co pozwoliłoby im szybciej wracać nie tylko do zdrowia fizycznego, ale także normalnej aktywności w życiu, bez urazów nabytych w czasie choroby.

Autorzy i autorki wielu prac – co jest nam szczególnie bliskie – zwrócili uwagę na kwestię podnoszenia wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, sposobu nauczania, a w konsekwencji wyboru drogi życiowej. Z prac tych można ułożyć wspólny, logiczny ciąg myślenia. Brak rozmów o ekonomii z rodzicami, brak dobrych programów w szkołach, brak zajęć praktycznych, zanik szkolnictwa zawodowego – wszystko to składa się na przyczyny późniejszych rozczarowań obecnego młodego pokolenia. Formalne wykształcenie nie przekłada się na zdolności do podejmowania konkretnej pracy. Aktywni emigrują, sfrustrowani pozostają. Z obserwacji tych najmocniej wynika podstawowe oczekiwanie: praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka.

Jak można było się spodziewać, bardzo wiele nadesłanych prac dotyczy najbardziej elektryzującego w tym roku społeczno-gospodarczego tematu, czyli programu 500+. W większości z nich dominuje ton aprobaty, aczkolwiek nie brak tez obaw o to jak rodziny wykorzystają dodatkowe pieniądze, które wpadają co miesiąc do kieszeni. Dość częsta jest obawa czy pieniądze te aby na pewno zostaną dobrze wykorzystane, to znaczy rzeczywiście na dzieci. Wskazują oni na co konkretnie powinno się wydawać pieniądze z programu 500+.

Wśród nadesłanych w sumie blisko 90 prac kilka, a nawet kilkanaście wyróżnia się w sposób szczególny. Zawierają one dojrzałe, przemyślane i udokumentowane propozycje rozwiązania jakiegoś ważnego problemu społecznego, bądź gospodarczego. Do prac tych zaliczyć można na przykład propozycję odejścia od określania sztywnego wieku emerytalnego, rozwiązania problemu przerostu zatrudnienia w rolnictwie (istotne zwłaszcza w kontekście perspektywy braku rąk do pracy w miastach), nadania większego sensu w tworzeniu i realizacji budżetów partycypacyjnych.

Kapituła konkursu miała w tym roku doprawdy ciężki dylemat. 5. edycja konkursu przyniosła pokaźny dorobek autorskich przemyśleń, wiele ciekawych propozycji. Co szczególnie cieszy, ich autorami i autorkami są młodzi ludzie, bystrze przyglądający się otaczającej rzeczywistości, mający wiele od siebie do zaproponowania. Prace te będziemy publikować na stronach portalu ObserwatorFinansowy.pl

>>WYNIKI KONKURSU!

 

Otwarta licencja


Tagi