Autor: Łukasz Czernicki

Ekonomista, doktorant Uniwersytetu w Poczdamie.

Za opuszczenie strefy euro rachunek będzie wysoki

Według pomysłu przedstawionego ostatnio przez szefa EBC najwyższą cenę za opuszczenie strefy euro musiałyby dziś zapłacić Włochy - 357 mld euro, oraz Hiszpania - 328 mld euro. Grecja i Portugalia za powrót do własnych walut musiałyby wyłożyć po nieco ponad 70 mld euro.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi wyraził opinię, że każdy kraj przed – ewentualnym – opuszczeniem strefy euro, musiałby najpierw spłacić zobowiązania lokalnego banku centralnego wobec eurosystemu. W praktyce oznaczałoby to konieczność uregulowania należności w wysokości salda w systemie rozliczeń międzybankowych Target2.

Salda Target2 dla poszczególnych krajów, od pokryzysowych minimów pod koniec 2014 r., rosną dynamicznie. Najwyższą cenę za opuszczenie strefy euro musiałyby dziś zapłacić Włochy – 357 mld euro, oraz Hiszpania – 328 mld euro. Dużo mniejszą Grecję i Portugalię powrót do własnej waluty kosztowałby nieco ponad 70 mld euro.

System Target2 jest tak skonstruowany, że zobowiązania jednych krajów są jednocześnie wierzytelnościami drugich. Największym wierzycielem w eurosystemie są aktualnie Niemcy z pozytywnym saldem w wysokości 754 mld euro.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

System TARGET2 to nie tylko same rozliczenia

Kategoria: Analizy
Systemowi rozliczeń TARGET2 poświęca się mało uwagi, a jeśli już to głównie za sprawą rozpętanej burzy przez niektórych niemieckich ekonomistów. Tymczasem analiza TARGET2 daje odpowiedzi na wiele pytań związanych z procesami monetarnymi w strefie euro.
System TARGET2 to nie tylko same rozliczenia

Spoiwo łączące Eurosystem w całość

Kategoria: Analizy
Obok funkcji rozliczeniowej, należący do Eurosystemu TARGET2 może również pełnić rolę narzędzia analitycznego. W poprzednim artykule uwaga skoncentrowała się przede wszystkim na sferze finansowej. Natomiast analiza TARGET2 w sferze realnej wskazuje na to, że jest on spoiwem łączącym zdecentralizowany Eurosystem w całość.
Spoiwo łączące Eurosystem w całość

Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Kategoria: VoxEU
Zmiany technologiczne w zakresie pieniądza i finansów są nieuniknione. Pieniądz cyfrowy banku centralnego spełniałby podstawowe funkcje pieniądza, a mianowicie rolę jednostki rozliczeniowej, środka wymiany i środka przechowywania wartości, czyli tezauryzacji.
Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej