Autor: Łukasz Czernicki

Ekonomista, doktorant Uniwersytetu w Poczdamie.

Za opuszczenie strefy euro rachunek będzie wysoki

Według pomysłu przedstawionego ostatnio przez szefa EBC najwyższą cenę za opuszczenie strefy euro musiałyby dziś zapłacić Włochy - 357 mld euro, oraz Hiszpania - 328 mld euro. Grecja i Portugalia za powrót do własnych walut musiałyby wyłożyć po nieco ponad 70 mld euro.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi wyraził opinię, że każdy kraj przed – ewentualnym – opuszczeniem strefy euro, musiałby najpierw spłacić zobowiązania lokalnego banku centralnego wobec eurosystemu. W praktyce oznaczałoby to konieczność uregulowania należności w wysokości salda w systemie rozliczeń międzybankowych Target2.

Salda Target2 dla poszczególnych krajów, od pokryzysowych minimów pod koniec 2014 r., rosną dynamicznie. Najwyższą cenę za opuszczenie strefy euro musiałyby dziś zapłacić Włochy – 357 mld euro, oraz Hiszpania – 328 mld euro. Dużo mniejszą Grecję i Portugalię powrót do własnej waluty kosztowałby nieco ponad 70 mld euro.

System Target2 jest tak skonstruowany, że zobowiązania jednych krajów są jednocześnie wierzytelnościami drugich. Największym wierzycielem w eurosystemie są aktualnie Niemcy z pozytywnym saldem w wysokości 754 mld euro.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Kategoria: VoxEU
Zmiany technologiczne w zakresie pieniądza i finansów są nieuniknione. Pieniądz cyfrowy banku centralnego spełniałby podstawowe funkcje pieniądza, a mianowicie rolę jednostki rozliczeniowej, środka wymiany i środka przechowywania wartości, czyli tezauryzacji.
Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Niech dopłynie wreszcie euro do Bugu

Kategoria: Analizy
Na mapie Europy widać podział na Zachód z euro w obiegu i środkowo-wschodnie peryferia z własnymi walutami. O ile nie zdarzy się w świecie coś nie do wyobrażenia, euro sięgnie jednak w końcu Bugu, choć niewykluczone, że wcześniej dopłynie do Dniepru.
Niech dopłynie wreszcie euro do Bugu

Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
Programy wspierania pracy w skróconym wymiarze czasu wyraźnie osłabiły wpływ kryzysu COVID-19 na rynek pracy w strefie euro. Jednak intensywne ich wykorzystywanie może przejściowo zaburzyć proces dostosowań strukturalnych gospodarki i tym samym spowolnić proces wychodzenia z kryzysu.
Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro