Stimulus czy porkulus?

04.10.2009
Przeciw kolejnemu programowi stymulacyjnemu wypowiada się ekonomista Arnold Kling z Econlong. Kling chce, by pomoc, którą otrzymuje obecnie przede wszystkim państwo i lokalne rządy kierowana była do innych sektorów. “Panstwo i rządy lokalne wzbogaciły sie znączaco w czasie boomu  – wyższe ceny nieruchomości umożliwiały wzrost zysków z dochodów z podatków katastralnych. A więc wzrosły płace i emerytury urzędników państwowych i  …

  • Powiązane tematy:

Przeciw kolejnemu programowi stymulacyjnemu wypowiada się ekonomista Arnold Kling z Econlong. Kling chce, by pomoc, którą otrzymuje obecnie przede wszystkim państwo i lokalne rządy kierowana była do innych sektorów.

“Panstwo i rządy lokalne wzbogaciły sie znączaco w czasie boomu  – wyższe ceny nieruchomości umożliwiały wzrost zysków z dochodów z podatków katastralnych. A więc wzrosły płace i emerytury urzędników państwowych i sektorów wspieranych fundaszami publicznymi. Taka sytuacja nie miała miejsca np. na uniwersytetach, które musiały konkurować ze sobą o najlepszą kadrę. Zatem czas, by fundusze z pakietu stymulacyjnego popłynęły także do innych.

Gary Becker (link) odradza USA zastosowanie modelu szwajcarskiego Medicare ()

z dwóch powodów:

– Szwajcaria może pozwolić sobie na kontrolę cen leków (są tańsze czasem o 40-50 proc. niż w USA), bo ich popyt nie jest tak duży jak w USA.

– ten system nie zapewnia tak dobrej opieki zdrowotnej osobom starszym jak amerykański.

Na ten sam temat wypowiada się Greg Mankiw z Harvardu (link), który uważa, że głównym problemem amerykańskiego Medicare jest sztuczne wymuszanie niższych cen usług zdrowotnych przez istniejacy system. Jednak nowe regulacje jego zdaniem ograniczyłyby wolność ekonomiczną.

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test