Wojciech Charemza

Profesor Wojciech Charemza jest głównym ekonomistą NBP i doradcą prezesa. Wykłada na brytyjskiej uczelni Univeristy of Leicester. Zajmuje się ekonometrią finansową, symulacjami ekonometrycznymi i modelami ekonomicznymi państw Europy Środkowej i Rosji.

Ważniejsze publikacje:

  1. Ex-ante dynamics of real effects of monetary policy: Theory and evidence for Poland and Russia, 2001-2003, (with Svetlana Makarova), Bank of Finland, Institute for Economies in Transition, 2005
  2. Stochastic and deterministic unit root models: problem of dominance (with Svetlana Makarova),  Society for Computational Economics, 2005
  3. Conditional testing for unit-root bilinearity in financial time series: some theoretical and empirical results (with M. Lifshits & S. Makarova), Society for Computational Economics, 2002
  4. Conditional testing for unit-root bilinearity in financial time series: some theoretical and empirical results, (with Mikhail Lifshits, & Svetlana Makarova), “Journal of Economic Dynamics and Control,”2005
  5. Guesstimation, Discussion Papers in Economics 98/1, Department of Economics, University of Leicester, 1998

Narodowy Bank Polski

telefon: (0-22) 653 10 00

Fax: (0-22) 620 85 18

mail: wch@le.ac.uk

Adres: 00-919 Warszawa ul. Świętokrzyska 11/21


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (30.05–03.06.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce