Za Europą nie stoi żadna idea

Polityka appeasementu, czyli polityka ustępstw to taktyka dyplomatyczna licząca 100 lat. Można jej bronić, ale nie w sytuacji, gdy dotyczy całego kontynentu. A jednak to właśnie appeasement najlepiej oddaje to, jaką postawę przyjęła obecnie Europa.
Za Europą nie stoi żadna idea

Siedziba Europejskiego Banku Inwestycyjnego (CC BY-NC-ND Daniel OnWay)

Ma to związek z tym, że Europa nie jest nawet w stanie poradzić sobie z własnymi problemami, zwłaszcza gospodarczymi. Cokolwiek powiedzą jej państwa członkowskie oficjalnie, w praktyce zawsze realizują swoje narodowe interesy bez względu na interes Europy.

Dekady poświęcone na budowanie europejskiego projektu wciąż nie zaowocowały powstaniem kręgosłupa wzajemnej lojalności. Za Europą nie stoi obecnie żadna idea, nic za co warto byłoby walczyć. Jedyne, o co dbają Europejczycy to dostatnie życie w państwie socjalnym. Europa została zredukowana do zaledwie reżimu regulacyjnego i to sztucznie narzuconego.

Ponadnarodowy cel może istnieje – w Brukseli. Ale nie na ulicach europejskich miast.

Więcej w Financial Times

Siedziba Europejskiego Banku Inwestycyjnego (CC BY-NC-ND Daniel OnWay)

Tagi