Zepsuło się? Kupię nowe!

To już tradycja, że zamiast naprawiać elektronikę, wyrzucamy ją i kupujemy nową. Poziom "marnowania" elektrycznych i elektronicznych sprzętów rośnie o 3,5 proc. rocznie. Do 2020 r. będziemy wyrzucać 12 mln ton elektroniki rocznie.
Zepsuło się? Kupię nowe!

(CC BY US army enivronmental command)

To tworzy zagrożenie dla naszych ekosystemów i zasobów naturalnych. Konsumenci, ci biedniejsi zwłaszcza, tracą kupując tanie, niskiej jakości produkty, których zepsucie się dokładnie zaplanowali producenci.

Potrzebujemy prawnych ram, które stworzą pole dla powstania wielu niezależnych komercyjnych serwisów napraw i centrów „ponownego użytku”. Te regulacje już istnieją w przemyśle samochodowym, przenieśmy je do innych branż.

Cały komentarz na stronie euobservera.

(CC BY US army enivronmental command)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Tanie polisy to pułapka dla kierowców i ubezpieczycieli

Kategoria: Analizy
Szkody w ubezpieczeniach komunikacyjnych są coraz wyższe, a składki spadają. To zjawisko niebezpieczne dla branży i dla klientów. Może się skończyć stratami asekuratorów i problemami z likwidacją szkód poszkodowanych i ubezpieczonych.
Tanie polisy to pułapka dla kierowców i ubezpieczycieli

Nowy model europejskiego systemu fiskalnego

Kategoria: VoxEU
Zawieszenie obowiązujących w Unii Europejskiej reguł fiskalnych w celu umożliwienia państwom członkowskim podjęcia nadzwyczajnych środków w obliczu kryzysu COVID-19 daje okazję do ambitnej reformy wyraźnie już przestarzałych ram polityki fiskalnej.
Nowy model europejskiego systemu fiskalnego

Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie wskazuje, że rynki pracy w Stanach Zjednoczonych są obecnie bardzo „ciasne” i prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas przyczyniać się będą do utrzymania presji inflacyjnej.
Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?