Zepsuło się? Kupię nowe!

To już tradycja, że zamiast naprawiać elektronikę, wyrzucamy ją i kupujemy nową. Poziom "marnowania" elektrycznych i elektronicznych sprzętów rośnie o 3,5 proc. rocznie. Do 2020 r. będziemy wyrzucać 12 mln ton elektroniki rocznie.
Zepsuło się? Kupię nowe!

(CC BY US army enivronmental command)

To tworzy zagrożenie dla naszych ekosystemów i zasobów naturalnych. Konsumenci, ci biedniejsi zwłaszcza, tracą kupując tanie, niskiej jakości produkty, których zepsucie się dokładnie zaplanowali producenci.

Potrzebujemy prawnych ram, które stworzą pole dla powstania wielu niezależnych komercyjnych serwisów napraw i centrów „ponownego użytku”. Te regulacje już istnieją w przemyśle samochodowym, przenieśmy je do innych branż.

Cały komentarz na stronie euobservera.

(CC BY US army enivronmental command)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Czas inwestycji branży finansowej w mniejszych miastach

Kategoria: Usługi finansowe
Mniejsze polskie miasta akademickie są coraz częściej brane pod uwagę jako lokalizacja dużych ośrodków usług branży finansowej - mówi Wiktor Doktór, współtwórca platformy BSS index (Business Support Services) pokazującej napływ nowych inwestycji do Polski.
Czas inwestycji branży finansowej w mniejszych miastach

Nowy model finansowania projektów rozwojowych

Kategoria: Analizy
Finansowanie mieszane, łączące ze sobą fundusze pomocowe i komercyjne, wydaje się być jednym z kluczy do większego zaangażowania sektora prywatnego w realizację projektów rozwojowych w krajach rozwijających się.
Nowy model finansowania projektów rozwojowych