BIEC: W VIII 2019 r. Wskaźnik Przyszłej Inflacji w dół

14.08.2019
Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, w sierpniu 2019 r. obniżył się czwarty miesiąc z rzędu o 0,7 pkt – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie autorów raportu, WPI nie zapowiada trwałej tendencji do nasilania się inflacji. „Pomimo wzrostu inflacji mierzonej wskaźnikiem …

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, w sierpniu 2019 r. obniżył się czwarty miesiąc z rzędu o 0,7 pkt – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. W ocenie autorów raportu, WPI nie zapowiada trwałej tendencji do nasilania się inflacji.

„Pomimo wzrostu inflacji mierzonej wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (CPI), WPI oraz większość jego składowych nie zapowiada trwałej tendencji do nasilania się inflacji. Jej obecne źródło tkwi w czynnikach o charakterze lokalnym i wynika głównie z rosnących cen żywności, w szczególności jest konsekwencją wzrostu cen warzyw, cukru i mięsa wieprzowego” – napisano.

„Znaczący wpływ cen żywności na poziom obecnej inflacji wynika ze struktury wydatków przeciętnego +Kowalskiego+, w koszyku którego 1/4 to wydatki na żywność. Mniejsze znaczenie dla poziomu inflacji miały dotychczasowe wzrosty cen gazu czy usług medycznych. Pozostałe potencjalne źródła wzrostu cen, takie jak ceny surowców, w tym ropy naftowej, czy oczekiwania przedsiębiorców na temat przyszłych cen producentów nie wykazują jak na razie tendencji do wzrostu i kształtowane są bardziej przez czynniki ograniczające presję inflacyjną, spośród których najistotniejszym jest spadek popytu w efekcie spowolnienia globalnej gospodarki, w szczególności u naszych najważniejszych europejskich partnerów handlowych” – dodano.

W ocenie BIEC, zarówno oczekiwania producentów na temat kształtowania cen na oferowane przez nich wyroby, jak i dotychczasowe tendencje wskaźnika PPI wskazują na dość znaczną powściągliwość przedstawicieli sektora przedsiębiorstw do podnoszeniu cen.

„(…) powściągliwość w podnoszeniu cen w sektorze przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego świadczy o tym, że zagrożenie zmniejszenia popytu, wynikające ze spowolnienia gospodarczego w naszym najbliższym otoczeniu nakazuje utrzymanie konkurencyjności cenowej i zaniechanie podwyżek nawet kosztem niższych zysków” – napisano.

„Tendencja do obniżania cen wśród producentów dominuje pomimo dotychczasowego wzrostu kosztów działalności oraz świadomości, że koszty te nadal będą rosły, choćby z tytułu dodatkowych obciążeń składkami na PPK czy planowanych podwyżek cen energii” – dodano.

tus/ana/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test