BOŚ: Wzrost PKB w trzecim kwartale 4,5 proc.

11.10.2017
Ekonomiści BOŚ prognozują, że w III kw. 2017 r. dynamika PKB wzrosła do 4,5 proc., natomiast w całym roku wyniesie 4,1 proc. Dodają, że w I kw. 2018 r. stopa inflacji CPI obniży się krótkoterminowo do 1,5 proc. Pierwszej podwyżki stóp proc. przez RPP spodziewają się w IV kwartale przyszłego roku. „Prognozujemy, że w III …

Ekonomiści BOŚ prognozują, że w III kw. 2017 r. dynamika PKB wzrosła do 4,5 proc., natomiast w całym roku wyniesie 4,1 proc. Dodają, że w I kw. 2018 r. stopa inflacji CPI obniży się krótkoterminowo do 1,5 proc. Pierwszej podwyżki stóp proc. przez RPP spodziewają się w IV kwartale przyszłego roku.

„Prognozujemy, że w III kwartale bieżącego roku dynamika PKB wzrosła do 4,5 proc. rdr z 3,9 proc. rdr w II kwartale. Dane miesięczne wskazują na bardzo silny dalszy wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej, wyraźne odbicie dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu i lekki spadek dynamiki sprzedaży detalicznej” – napisali w raporcie miesięcznym ekonomiści DM BOŚ.

„Szybsze przyspieszenie dynamiki inwestycji publicznych oraz wyższe tempo wzrostu konsumpcji prywatnej skutkują korektą prognoz dot. wzrostu PKB w 2017 r. do 4,1 proc. rdr” – dodali.

Jednocześnie nie oczekują oni, aby tak wysoka dynamika wzrostu PKB utrzymała się także w IV kwartale 2017 roku.

„Biorąc pod uwagę istotny wpływ niskiej bazy odniesienia na dane za III kw. bieżącego roku oczekujemy ponownego spowolnienia dynamiki PKB w IV kw. 2017 roku. (…). Analizując bardzo dobre wskaźniki produkcji przemysłowej oraz budowlanej zwraca uwagę, że na roczne dynamiki wzrostu w III kw. bardzo silnie pozytywnie wpływała bardzo niska baza odniesienia. W ujęciu zmian kwartalnych, o ile dane dotyczące produkcji budowlanej wskazują na utrzymujące się ożywienie aktywności, to już dane dotyczące przemysłu wskazują cały czas na wyraźnie niższe tempo wzrostu aktywności w porównaniu z przełomem roku” – uzasadnili.

INFLACJA CPI W I KW.’18 POWINNA SPAŚĆ DO 1,5 PROC. RDR; W II KW.’18 PONOWNY WZROST W KIERUNKU 2 PROC. RDR

Ekonomiści DM BOŚ zakładają, że silniejszy wzrost inflacji CPI we wrześniu (do 2,2 proc. rdr) wynikał w decydującym stopniu z wyższego od prognoz wzrostu cen żywności.

„Szacujemy, że w październiku i listopadzie wskaźnik CPI będzie kształtował się w okolicach poziomu 2 proc. rdr, po czym w grudniu i w I kwartale 2018 r. skokowo obniży się w okolice 1,5 proc. rdr” – napisali.

W ich opinii, na kształtowanie się inflacji na przełomie 2017 i 2018 roku dominujący wpływ będą miały wysokie bazy odniesienia sprzed roku, przede wszystkim gwałtowny wzrost na przełomie lat 2016 i 2017 cen owoców i warzyw.

„Przed rokiem bardzo niekorzystne warunki pogodowe w Europie skutkowały skokowym wzrostem cen importowanych owoców i warzyw silnie podbijając dynamikę cen żywności. Zakładając obecnie brak kolejnych anomalii pogodowych oczekujemy skokowego spadku indeksu cen w tej grupie w grudniu i w pierwszych miesiącach 2018 roku” – napisali eksperci.

W dłuższym terminie ekonomiści BOŚ zakładają trwały wzrost inflacji w kierunku 2 proc. rdr.

„Oczekujemy, że od II kw. 2018 r. inflacja CPI wzrośnie trwale powyżej 1,5 proc. rdr w połowie 2018 r. oraz w kierunku 2 proc. rdr pod koniec 2018 r., przy: – wyższym wzroście inflacji z tytułu efektów cyklicznych (wskaźnik inflacji CPI po wykluczeniu żywności, energii i cen administrowanych), – jednocześnie w stosunku do 2017 r. solidnym spadku dynamiki cen żywności, – niewielkich zmianach kontrybucji do wskaźnika CPI w pozostałych kategoriach” – dodali.

Pierwszej podwyżki stóp procentowych w Polsce spodziewają się oni w IV kwartale przyszłego roku.

„Pomimo bieżącej bardzo łagodnej retoryki RPP podtrzymujemy prognozę korekcyjnej podwyżki stóp procentowych NBP o 25 pkt. baz. w IV kwartale 2018 r. do poziomu 1,75 proc. dla stopy referencyjnej” – podsumowali.

Artykuły powiązane


Popularne artykuły