EBC: Niższa prognoza PKB na ’18, stopy proc. bez zmian do lata ’19

14.06.2018
Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zamierza zakończyć program QE z końcem grudnia 2018 r., obniżając od X miesięczną skalę skupu aktywów – wynika z komunikatu po posiedzeniu banku. Bank zamierza utrzymać stopy proc. na obecnym poziomie co najmniej do lata 2019 r. Na konferencji prasowej w czwartek prezes EBC Mario Draghi powiadomił, że Bank obniżył …

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zamierza zakończyć program QE z końcem grudnia 2018 r., obniżając od X miesięczną skalę skupu aktywów – wynika z komunikatu po posiedzeniu banku. Bank zamierza utrzymać stopy proc. na obecnym poziomie co najmniej do lata 2019 r.

Na konferencji prasowej w czwartek prezes EBC Mario Draghi powiadomił, że Bank obniżył prognozy PKB dla strefy euro na 2018 r. do 2,1 proc. rdr z 2,4 proc. W górę zrewidowano natomiast ścieżkę inflacji na lata 2018-20.

„Postęp w kierunku trwałego dostosowania inflacji (do celu – PAP) do tej pory był znaczny, a dostosowanie będzie miało trwały charakter nawet po stopniowym zakończeniu programu skupu aktywów” – powiedział Draghi.

„Nie dyskutowaliśmy, kiedy podnosić stopy procentowe” – dodał.

„Rada Prezesów nadal będzie prowadzić zakupy aktywów netto, na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie, do końca września 2018. Rada Prezesów przewiduje, że po wrześniu 2018 r., w zależności od danych potwierdzających średnioterminowe prognozy inflacji Rady Prezesów, miesięczna skala skupu aktywów netto będzie ograniczona do 15 mld euro do końca grudnia 2018 i wówczas skup netto ulegnie zakończeniu” – napisano w komunikacie po posiedzeniu EBC.

EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian i wskazał, że pozostaną one na obecnych poziomach co najmniej przez lato 2019 r.

„Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,40 proc. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe pozostaną na obecnych poziomach co najmniej przez okres lata 2019 r., a w każdym razie tak długo, by zapewnić, że rozwój inflacji pozostanie zbieżny z obecnymi oczekiwaniami trwałego dostosowania ścieżki (do celu – PAP)” – napisano w komunikacie.

EBC potwierdził, że będzie reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie istniała taka potrzeba. Przyczyni się to do zapewnienia zarówno korzystnych warunków płynnościowych, jak i znacznej skali akomodacji monetarnej.

Czwartkowe decyzje EBC „utrzymują dużą obecnie skalę akomodacji monetarnej” – napisano w komunikacie.

tus/ asa/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły