Eurostat: Ceny w Polsce w IV +0,9 proc., w strefie euro +1,2 proc.

16.05.2018
Ceny liczone według HICP w Polsce w kwietniu w ujęciu rocznym wzrosły o 0,9 proc. wobec wzrostu o 0,7 proc. miesiąc wcześniej – podał Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,5 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w kwietniu wyniósł 1,6 proc. rdr i 0,5 proc. mdm. W strefie euro ceny konsumpcyjne …

Ceny liczone według HICP w Polsce w kwietniu w ujęciu rocznym wzrosły o 0,9 proc. wobec wzrostu o 0,7 proc. miesiąc wcześniej – podał Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej.

Miesięcznie ceny wzrosły o 0,5 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w kwietniu wyniósł 1,6 proc. rdr i 0,5 proc. mdm.

W strefie euro ceny konsumpcyjne wzrosły w kwietniu o 1,2 proc. w ujęciu rdr. Wstępnie spodziewano się wzrostu o 1,2 proc. W marcu ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,3 proc. rdr.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastrichtu, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

pat/ asa/ aj/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły