Eurostat: Ceny według HICP w Polsce w II +1,3 proc. rdr

15.03.2019
Ceny liczone według HICP w Polsce w lutym 2019 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 1,3 proc. wobec wzrostu o 0,6 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 0,7 proc. – podał Eurostat, urząd statystyczny UE. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,3 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w lutym wyniósł 1,2 proc. rdr i 0,4 proc. …

Ceny liczone według HICP w Polsce w lutym 2019 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 1,3 proc. wobec wzrostu o 0,6 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 0,7 proc. – podał Eurostat, urząd statystyczny UE.

Miesięcznie ceny wzrosły o 0,3 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w lutym wyniósł 1,2 proc. rdr i 0,4 proc. mdm.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastrichtu, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

map/ ana/ WK/OF

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test