GUS: Obr. tow. handlu zagr. w ok. I – V ogółem i według krajów

12.07.2019
Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w okresie styczeń – maj 2019 r. wyniosły w cenach bieżących 416,7 mld zł w eksporcie oraz 415,8 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,9 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. wyniosło minus 5,8 mld zł. Główny Urząd Statystyczny podał też, że nadwyżka w  …

Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w okresie styczeń – maj 2019 r. wyniosły w cenach bieżących 416,7 mld zł w eksporcie oraz 415,8 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,9 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. wyniosło minus 5,8 mld zł.

Główny Urząd Statystyczny podał też, że nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po maju 2019 r. wyniosła 0,2 mld euro.

W porównaniu ze styczniem – majem 2018 r. eksport wzrósł o 9,6 proc., a import o 7,7 proc.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 110,2 mld dol., a import 109,9 mld dol. (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,9 proc., a w imporcie o 2,6 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,3 mld dol., a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 1,7 mld dol.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 97,0 mld euro, a import 96,8 mld euro (wzrost w eksporcie o 6,8 proc., a w imporcie o 4,9 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 0,2 mld euro, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 1,4 mld euro.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87,4 proc. (w tym UE 80,4 proc.), a w imporcie – 66,4 proc. (w tym UE 58,6 proc.), wobec odpowiednio 87,6 proc. (w tym UE 80,9 proc.) i 67,0 proc. (w tym UE 59,8 proc.) w analogicznym okresie 2018 r. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,7 proc., a w imporcie 7,9 proc., wobec odpowiednio 5,4 proc. i 8,5 proc. w styczniu – maju 2018 r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 78,2 mld zł (minus 20,7 mld dol., minus 18,2 mld euro) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 9,2 mld zł (minus 2,4 mld dol., minus 2,2 mld euro). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 88,3 mld zł (23,4 mld dol., 20,6 mld euro), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 91,2 mld zł (24,1 mld dol., 21,3 mld euro).

rap abs/pat/kk/gor/

Artykuły powiązane


Popularne artykuły

test